Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA405 Tasarım ve Ticarileşme 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu derste fikri mülkiyet haklarının korunması ve buna ilişkin ulusal, bölgesel ve uluslararası kurallar ve koşullar açıklanmaktadır. Bu derste, özellikle günlük yaşamda en çok karşılaşılan eser/eser koruması, buluş/patent, tasarım/tasarım tescili, marka/marka tescili kavramlarının örneklerle anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sadık ŞENER- Dr.Öğr. Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğr.Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Basım, İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2012 2) Türk Patent ve Marka Kurumu Yayınları www.turkpatent.gov.tr 3) Telif Hakları Genel Müdürlüğü Yayınları www.telifhaklari.gov.tr 4) 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm 5) 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7981.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 13 2 26
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcılık kavramı ve kapsamı Literatür tarama, araştırma inceleme
2 Yenilik kavramı ve kapsamı Literatür tarama, araştırma inceleme
3 Girişimcilik kavramı ve kapsamı Literatür tarama, araştırma inceleme
4 İktisadi düşünce tarihinde girişimcilik ve yenilik Literatür tarama, araştırma inceleme
5 Yeniliğin mikroekonomisi Literatür tarama, araştırma inceleme
6 Yeniliğin makroekonomisi Literatür tarama, araştırma inceleme
7 Firmalarda yenilik kaynakları ve yenilik türleri Literatür tarama, araştırma inceleme
8 Firmalarda yenilik yönetimi Literatür tarama, araştırma
9 Ara Sınav
10 Firmalarda yenilik stratejileri Literatür tarama, araştırma
11 Firma davranışı olarak girişimciliğin boyutları Literatür tarama, araştırma
12 Firma düzeyinde girişimcilik modelleri Literatür tarama, araştırma
13 Firma düzeyinde girişimcilik modelleri Literatür tarama, araştırma
14 Girişimcilik, yenilikçi düşünce ve rekabetçilik Literatür tarama, araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528096 Yaratıcı ve yenilikçi düşünme, girişimcilik kavramlarını bilir.
2 1528097 Yenilikçi ve girişimci projelerin üretim ve yönetim süreçlerine ilişkin terminolojiyi bilir.
3 1528098 Girişimcilikte yenilikçi düşüncenin önemini kavrar.
4 1528100 Yatırımcılar açısından yenilikçi proje üretiminin ulusal ve uluslararası önemini kavrar.
5 1528101 Yenilikçi bir girişimin mikro ekonomik ve makro ekonomik boyutlarını doğru analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
16 79669 Fikir ve sınai mülkiyet hakları yetkinliği