Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETA408 Pazarlama Stratejileri 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Ders, işletmelerde yönetimin temelleri, pazarlama, finans, üretim, tasarım ve hizmet gibi belli başlı işletme fonksiyonları, kurumsallaşma ve uluslararası faaliyetler gibi temel işletme konuları hakkında öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğr.Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ferrell, O.C., Hirt, G. ve Ferrell, L., Business: a Changing World (9th Edition), 2014, McGraw Hill, ISBN-978-1-259-06052-6

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları Vize, Final ve Bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
23 Proje Sunma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Dünyasının Dinamikleri Literatür tarama, Kaynak Oluşturma
2 İş Dünyasının Küreselleşmesi Sunum Hazırlama
3 İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sunum Hazırlama
4 Girişimcilik Sunum Hazırlama
5 Küçük İşletmeler ve Franchising Sunum Hazırlama
6 Start-up, KOSGEB Sunum Hazırlama
7 Teknokent, kuluçka merkezleri Sunum Hazırlama
8 Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi Sunum Hazırlama
9 Ara Sınav
10 Tasarım yönetimi Sunum Hazırlama
11 Üretim ve İşlemler Yönetimi Sunum Hazırlama
12 Müşteri Odaklı Pazarlama Sunum Hazırlama
13 Marka ve Reklam Sunum Hazırlama
14 Proje Sunumları Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277765 Bir işletmenin temel faaliyet konularını (yönetim, pazarlama, finans, tasarım, üretim, muhasebe, finans) tanımlayabilir.
2 1277766 İşletmelerin rekabet gücünü arttıran örgütlenme biçimleri, takım çalışması ve iletişim konularını açıklayabilir.
3 1277767 Küresel pazarlarda faaliyet göstermenin temel kurallarını öğrenerek, bu süreçte işletmeler için çok önemli olan yaratıcılık ve inovasyon konularını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek