Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF102 Temel Tasarım II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Temel Tasarım II dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlandırma, görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket / devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Sadık ŞENER, Asst. Prof. Erkan LİKOS, Asst. Prof. Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Temel Tasarım I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SEYLAN A. 2005T emel Tasarım, M Kitap Yay. Ank. 2. AMBROSE G., HARRİS P. 2012Grafik Tasarım Temelleri (Çev.: M.Emir Uslu), Litaratür Yay. 3. SAMARA T. 2007. Design Elements A Graphic Style Manual Rockport Publishers, USA, 4., ÖZTUNA H.Y. 1982 Görsel İletişimde Temel Tasarım Tibyan Yay. İst. 5. GÜNÖR H. 1982 Temel Tasar (Basic Desing), Ala Matbaacılık İst. 6. KESKİNOK K. 2001 Sanat Eğitimi, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank. 7. DENEL B. 1981 Temel Tasarım ve Yaratıcılık O.D.T.Ü. Yay. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere, Yaşadığımız dünyada neslerin birbiri ile olan yapısal ilişkileri, zihinsel tasarımların, alanın gerektirdiği tekniklerle zihinsel yetilerini geliştirmeleri, görselleştirme becerileri ve yeterliliği kazandırma hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 0 60 1
51 Sözlü Sınav 0 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 6 78
6 Uygulama/Pratik 3 6 18
11 Soru-Yanıt 4 2 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 8 16
22 Proje Hazırlama 2 6 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 6 18
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İki boyutlu tasarım çalışmaları form araştırmaları, Renklendirmeler
2 İki boyutlu tasarım çalışmaları form araştırmaları, Renklendirmeler
3 Özgün bir biçimi geliştirip yüzeyde uygulamalar
4 Kısa diyalogların yer aldığı illistrasyon uygulaması (Fıkra, vb.)
5 Üç boyutlu tasarım araştırmaları ve çizimleri 5. Hafta.pdf
6 Uygulamalarda malzeme seçimleri ve malzeme nitelikleri 6. Hafta.pdf
7 Üç boyutlu birim tekrar uygulamaları 7. Hafta.pdf
8 Üç boyutlu birim tekrar uygulamaları temel tasarım_hafta8.pdf
9 Ara Sınav 9. Hafta’ya yerleştirilecek.
10 Geometrik formları kullanarak özgün tasarım araştırmaları
11 Geometrik formları kullanarak özgün tasarım araştırmaları
12 Tasarım nesnesinin görsel yönden beğenilebilir nitelikte uygulanması
13 Tasarım nesnesinin görsel yönden beğenilebilir nitelikte uygulanması
14 Dönem içi çalışmaların bir sunum dosyasına dönüştürme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276015 Tasarımın temel kavramlarını öğrenir ve uygular
2 1276016 Ürün, biçim, renk ilişkisini öğrenir
3 1276017 Özgün biçim,form geliştirmedeki bilgilerini uygulamada gösterir.
4 1276018 Malzeme bilgisini geliştirir, amaca göre malzeme seçimini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5
2 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5
3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek