Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF104 Perspektif II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Konik perspektif türleri,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. ÜyesiSadık ŞENER,Dr.Öğr. Üyesi Erkan Likos

Ön Koşul Dersleri

Perspektif I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pare, E. G., Loving, R.O., Hill, I.L., Pare, R.C., 1982 Descriptive Geometry, Macmillan puplishing co, New York Wells, D.. 1998 Geometrinin Gizli Dünyası, Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst. Wells D. 1997 Matematik Sanatı (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ank. Doblin, J. 1973 Perspective “a new system for designers”, Whitney Library of Desing, New York Danış İ. 1987 İnşaat Teknik Resmi Türk Hava Kurumu Basımevi II. Bas. Ank.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, konik perspektif teknikleri ile mekan tanıtımını. Görünümlerin konik perspektif teknikleriyle gölgelerin çizimi ve görselleştirme beceri ve yeterliğini kazandırmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
9 Problem Çözümü 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konik Perspektif kullanım alanları ve çeşitleri
2 Konik Perspektif konuları; tek, çiftve üç kaçma noktalı konuk perspektif
3 Tek kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri
4 Tek kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri
5 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri
6 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri
7 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri
8 Çift kaçma noktalı konik perspektif örnek çizimleri
9 Ara Sınav
10 İç mekan ve mekandaki nesneler ile birlikte çizim örnekleri
11 Konik perspektif ilkeleri ile kemer, çember, yarım daire çizim örnekleri
12 Konik perspektif ilkeleri ile kemer, çember, yarım daire çizim örnekleri
13 Gölge çizim teknikleri
14 Gölge çizim teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277662 Konik Perspektif ilkelerini bilir
2 1277663 Optik görüntünün elde edilmesi tekniklerini kullanabilir
3 1277664 Bir,iki ve üç kaçma noktalı konik perspektif çizim bilgi ve becerileri kazanır
4 1277665 Doğal ve yapay nesneleri ve gölgelerinin görünüşlerini görsel dille ifade eder.
5 1277666 Resim düzlemi, ufuk çizgisi ve yer çizgisiyle kaçma ve bakış noktalarının neyi ifade ettiğini bilir ve kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek