Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF106 Çizim II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste çizim yöntemleri kavratılıp uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak, amaçlanmaktadır. Oran-orantı, parça bütün ilişkisi, kompozisyon bilgisi konularında kuramsal bilgiyi uygulamalarda kullanmak için devinişsel gelişimi sağlamak amacıyla obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yaptırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Pro.Dr.Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Çizim I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books, 2006, İsveç. Sketching, Eissen, Koost., Steur, Roselien. Page One, Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. Rapid Viz, Hanks, Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) Obje grubunun hazırlanması figur ve mekan çözümlemesi 2. hafta.docx
çizim II bahar 1.docx
2 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı çizim II bahar 2.docx
figür ve mekan çözümlemeleri 1. hafta.docx
3 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması çizim II bahar 3.docx
4 Oran-orantı bilgisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması çizim II bahar 4.docx
5 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı çizim II bahar 5.docx
6 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması çizim II bahar 6.docx
7 Parça bütün ilişkisi, Bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler Obje grubunun hazırlanması çizim II bahar 7.docx
8 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması, Sunum hazırlığı çizim II bahar 8.docx
9 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması çizim II bahar 9.docx
10 Birden fazla nesne ile kompozisyon bilgisi Obje grubunun hazırlanması çizim II bahar 10.docx
11 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) çizim II bahar 11.docx
12 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) çizim II bahar 12.docx
13 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) çizim II bahar 13.docx
14 İmgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama (çizim yöntemleri ile çözümlemeler) çizim II bahar 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340415 Objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler yapar
2 1340416 Gözleme dayalı çizimler yaparken öğrendiği yöntemleri uygular
3 1340417 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar
4 1340418 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir
5 1340419 Çizim yöntemlerini kullanarak obje grubundan gözlem ve etüde dayalı uygulamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı