Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETZ Tez 927001 5 9 30

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; -Doktora Tez Çalışması kapsamında spesifik alana yönelik literatür taramayı, araştırma yapmayı, elde edilen verileri güncel literatürlere göre yorumlayarak makale şekline getirmeyi öğrenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zafer YAZICI, Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA, Prof. Dr. Timur GÜLHAN, Prof. Dr. Oktay GENÇ, Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ, Doç. Dr. Arzu FINDIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doktora Tez konusu ile ilgili güncel literatür ve kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciye özel Doktora Tez Çalışması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
6 Uygulama/Pratik 16 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 25 5 125
7 Laboratuvar 25 5 125
10 Tartışma 50 2 100
11 Soru-Yanıt 15 2 30
13 Deney 50 2 100
14 Gözlem 16 1 16
17 Alan Çalışması 50 2 100
18 Örnek Vaka İncelemesi 16 1 16
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 25 2 50
28 Makale Kritik Etme 20 1 20
29 Bireysel Çalışma 16 2 32
49 Performans 16 2 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
2 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
3 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
4 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
5 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
6 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
7 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
8 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
9 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
10 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
11 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
12 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
13 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
14 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
15 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
16 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287733 Doktora tez çalışmasına hazırlık
2 1287734 Doktora tezinin planlanması ve projelendirilmesi
3 1287735 Güncel literatürlerle bağlantılı olarak Doktora Tez çalışmasına başlama
4 1287736 Doktora Tez çalışmasının planlı bir şekilde yürütülmesi
5 1287737 Doktora Tez çalışmasının tamamlanması ve sunulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3 5
4 5 5
5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek