Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA202 Seramik-Cam Tasarımı II 927001 2 4 7

Dersin Amacı

Tasarım aşamalarının geliştirilmesi ve öğrencinin iki boyut algısını üç boyut uygulama yönünde teknik bilgi ve beceri kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PETERSON Susan, PETERSON Jan (2009) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, karakalem Kitabevi Yayınları,İzmir. ZAKIN, Richard (1990) Ceramics/ Mastering the Craft, Chilton Book Co COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery, University of Pennsylvania Press. DAVİS,Don (2017) Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing. CARTER, Ben (2016) Mastering the Potter's Wheel: Techniques, Tips, and Tricks for Potters.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seramik malzemeyi şekillendirme tekniklerinin geliştirilmesi ve sanatsal malzeme olarak kullanımına yönelik proje oluşturması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
14 Gözlem 1 10 1
15 Gösterme 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 7 91
22 Proje Hazırlama 2 5 10
23 Proje Sunma 2 3 6
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Projenin İlanı Literatür Tarama, Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=iIifX-xqJPo
SERAMİK VE CAM TASARIM DERSİ II 2020 pROJESİ.docx
https://www.youtube.com/watch?v=yAidvTKX6xM
https://www.youtube.com/watch?v=7Vzf9FiBsGA
https://www.youtube.com/watch?v=pEzIRFULZPc
2 Proje fikrinin Geliştirilmesi Literatür Tarama, Kaynakça
3 Tasarımların Geliştirilmesi Eskiz
4 Tasarımların Geliştirilmesi Eskiz
5 Tasarımların Geliştirilmesi Eskiz
6 Malzeme kullanımın teknik çözümlerinin ortaya konması Uygulama takibi Değerlendirme parametrelerini oluşturma Malzeme temini
7 Malzeme kullanımın teknik çözümlerinin ortaya konması sergi sunum tekniklerinin çözüme kavuşturulması Uygulama takibi Değerlendirme parametrelerini oluşturma
8 Uygulama Uygulama takibi Değerlendirme parametrelerini oluşturma
9 Ara sınav Değerlendirme
10 Uygulama Uygulama takibi
11 Uygulama Uygulama takibi
12 Uygulama+Kurutma Uygulama takibi
13 Pişirim aşamaları Uygulama takibi
14 proje sunumu+Sergileme Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287236 Tasarım aşamalarının geliştirilmesi
2 1287237 Üç boyutlu şekillendirme bilgi ve becerisi oluşturma
3 1287238 Sanatsal ifadenin oluşturulması
4 1287239 Farklı teknik uygulama yönlerinin geliştirilmesi
5 1287240 Sanatsal akımların proje bazlı geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5
3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek