Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF102 Temel Tasarım II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket/devinim, ritim, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturan öğeleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara. 2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay. 3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA. 4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul. 5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst. 6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank. 7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşımayı içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel tasarımın tanımı ve kapsamı, temel sanat eğitiminin anlamı Araştırma, inceleme
2 Çizgi-yüzey-şekil tanımı-çizgi değerleri Araştırma, inceleme
3 Çizgi ile alan çalışmaları- koyu açık, ışık-gölge Araştırma, inceleme
4 Kompozisyonda dolu-boş alanlar, leke, ritim, tekrar, simetri, denge Araştırma, inceleme
5 Çalışmaların incelenmesi, atölye çalışmaları değerlendirilmesi- çözümler Araştırma, inceleme
6 Görsel imgelerle algılama, : şekil – biçim – yalınlık Araştırma, inceleme
7 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler Araştırma, inceleme
8 ı. Ara Sınav
9 Mekan kavramı: iki ve üç boyutlu çalışmalarla mekan kurgusu, resimde mekan kavramı Araştırma, inceleme
10 Atölye çalışmaları değerlendirilmesi- çözümler Araştırma, inceleme
11 Çizgi-nokta-leke ile desen tanımı ve incelenmesi Araştırma, inceleme
12 Doku –strüktür konuları inceleme ve araştırmaları Araştırma, inceleme
13 Reprodüksiyon tanımı ve örnek çalışmaların incelenmesi Araştırma, inceleme
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286890 Sanatsal yaratıcılık üzerine kavramları öğrenir
2 1286891 Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlandırma alt yapısı kazanır
3 1286892 Görsel algı kuramları öğrenir
4 1286893 Problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıkları kazanır
5 1286894 Kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten disiplinler arası bağlantıları kurmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 2 2 4 5 3 2 3 5 4
2 5 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2
3 4 3 2 3 2 5 1 2 5 2 2 3 4 3
4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 2 5 5 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek