Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SCA302 Seramik - Cam Tasarım IV 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Öğrencinin temel şekillendirme ve tasarım konusunda kazandığı bilgi ve becerisini kullanarak, belirlenen bir tema doğrultusunda özgün tasarım yaklaşımları ile sanat eseri üretebilme, tasarımdan üretime planlama yapma yetkinliğini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PETERSON Susan, PETERSON Jan (2009) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir. ZAKIN, Richard (1990) Ceramics/ Mastering the Craft, Chilton Book Company. COOPER, Emmanuel (2010) Ten Thousand Years of Pottery, University of Pennsylvania Press. DAVİS,Don (2017) Wheel- Thrown Ceramics/ Altering/Trimming/Adding/Finishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Somut veya soyut bir kavramdan yola çıkarak öğrencinin kendi yaşam dinamikleri doğrultusunda sanat eseri yaratması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
11 Soru-Yanıt 5 1 5
22 Proje Hazırlama 2 20 40
23 Proje Sunma 2 10 20
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hedeflerinin paylaşımı, projenin temasının tanıtılması ve üzerine tartışma Öğrencinin Tasarım bilgilerini güncelleme, Malzeme Temini https://www.youtube.com/watch?v=iIifX-xqJPo
https://www.youtube.com/watch?v=pEzIRFULZPc
https://www.youtube.com/watch?v=yAidvTKX6xM
2 Verilen tema doğrultusunda öğrencilerin yaptığı araştırmalar üzerine öğrencinin katıldığı tartışmalar Öğrencinin Tasarım bilgilerini güncelleme, Malzeme Temini SERAMİK-CAM TASARIMI IV PROJE.docx.docx (1).docx
3 Tartışma ve gözden geçirmeler sonucu ortaya çıkan tasarım ve eskizleri üzerine tartışmalar. Tasarımların onaylanması. Öğrencinin Tasarım bilgilerini güncelleme, Malzeme Temini
4 Uygulama+Teknik Çözümleme Geliştirmek Uygulama Yönetimi
5 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
6 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
7 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
8 Uygulama+Teknik Çözümleme Zaman/Uygulama Yönetimi
9 Ara Sınav Değerlendirme
10 Seramik Kurutma işlemi Uygulama+Kontrol
11 Bisküvi Pişirimi Rötuş kontrol
12 Sır Pişirimi Fırın rejimi Belirleme
13 Dekorlama Kişisel Koruyucu Malzeme temini
14 Sergi ve Sunum Hazırlığı Stant, kaide oluşturma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287387 Bir temadan yola çıkarak sanatsal düşünce üretebilmesi
2 1287388 Tasarım eğitimi doğrultusunda özgün tasarım yapabilmesi,
3 1287389 Üretim sürecinde malzemeyi nasıl kullanabileceği yetkinliğini kazanma
4 1287390 Fikir ve düşüncenin somutlaşarak bir sanat eserine dönüşme sürecini kavrayabilmesi
5 1287391 Sanat Eserinin arkasında yer alan düşünceyi savunabilme pratiği kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5
5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek