Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmeçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Donald E. FRITH, Mold Making For Ceramics, Krause Publications, 1998 • Andrew MARTIN, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting, Lark Books, 2007 • Anthony QUINN, Ceramic Design Course: Principles, Practice, and Techniques: A • Complete Course for Ceramicists, Barron’s Educational Series, 2007 • Anton REJINDERS, The Ceramic Process: A Manual and Source of Inspiration for Ceramic Art and Design, University of Pennsylvania Press, 2005 • Yunus YILMAZER, Alçı Şekillendirme, Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri, Apa Pazarlama, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik üretim tekniklerinin teorik olarak incelenmesi ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atölye ortamı, makina ve malzemeler tanıtılır ders programı yapılır. Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Alçı hazırlama, alçının kaba form olarak şekillendirilmesi ve istenilen ölçülere getirilmesi. Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Model yapımı ve kalıp alma tekniklerini de uygulaya bilecekleri basit bir seramik form tasarlanması (modüler karo, kapaklı kutu vb ) Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Eskizlerin değerlendirilmesi model yapımına geçiş. Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Modellerin şekillendirilmesi Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Modellerin şekillendirilmesi Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Modellerin son rötuşunun yapılması kalıp planının oluşturulması Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Kalıp alma Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Kalıp alma Uygulama için hazırlık
11 Kalıpların temizlik ve rötuşunun yapılması, kurutulması. Uygulama için hazırlık
12 Dökümleri yapılan işlerin kurutulması ve kuruyan işlerin rötuşlarının yapılması, bisküvi pişirimine hazırlanması Uygulama için hazırlık
13 Bisküviden çıkan işlerin sırlanması sırlama tekniklerinin değerlendirilmesi Uygulama için hazırlık
14 Uygulamaların değerlendirilmesi. Uygulama için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526174 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1526175 Seramik proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1526176 Endüstriyel seramik üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1526177 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel seramik tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1526178 Endüstriyel seramik şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek