Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS320 Sanat Yönetimi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Sanatın kendi kendini idaresi ile sanatın sanat dışı aktör ve faktörler ile idaresini araştırmak, sanat hamileri, sanat yönetimi, sanat eleştirisi, sanat eğitimi ve sanat destekçileri arasındaki ilişkiyi betimlemek, tablo tacirliği, galericilik, müzecilik, konservatörlük, kolektörlük, küratörlük gibi mesleki kapsam ve yeterlikleri incelemek, sanat yönetiminin yeni belirleyenlerini fark etmek, bu dersin amaçları olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR, Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Erinç, M.S. (2009). Sanat sosyolojisine giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi. 5. Soykan, Ö.N. (2009). Sanat sosyolojisi kuram ve uygulama. İstanbul: Dönence Yayınları. 6. Tezcan, M. (2011). Sanat sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. 7. Ali Akay, A. (1999). Sanatın sosyolojik gözü. İstanbul: Bağlam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanat yönetimi dersi geleneksel eğitim metodolojisi ve usta-çırak ilişkisi, sanat loncaları, sanat-zanaat farklılıkları, endüstri devrimi ve aydınlanmanın etkileri, sanat hamileri, sanat eleştirmenleri, sanat tacirliği ve meta, sanat piyasası ve Pazar yöneticileri, sanatın el değiştirmesi ve ekonomik belirleyenleri, sanatta spekülasyon ve manipülasyon çalışmaları, gibi başlıkları inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat yönetiminin temel kavramları ve unsurları Okuma
2 Geleneksel sanat eğitimi ve usta-çırak ilişkisi Okuma
3 Sanat hamileri olarak kilise, saray ve aristokrasi Okuma
4 Sanat-zanaat ayrımları ve sanatın endüstrileşmesi Okuma
5 Sanat galericiliği Okuma
6 Sanat müzeciliği Okuma
7 Konservatörlük Okuma
8 Kollektörlük Okuma
9 Ara Sınav.
10 Küratörlük Okuma
11 Tablo tacirliği Okuma
12 Sanatçı koçluğu Okuma
13 Sanat eleştirisi ve sanat eleştirmeni Okuma
14 Sanat yönetiminde gelecekçi öngörüler Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310891 Sanat yönetimini tarif eder
2 1310892 Sanat yönetiminin geleneksel unsurlarını bilir
3 1310893 Sanatın meta olgusu ve ticari potansiyelini değerlendirir
4 1310894 Sanatta manipülasyon ve spekülasyonların ekonomik gerekçelerini tartışır
5 1310895 Sanat yönetiminin geleceğine ilişkin tespitlerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2 5
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek