Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyo-kültürel dönüşümler, öngörülen gelecekteki değişimler referans alınarak geleceğin sanat faaliyetleri hakkında yorumlarda bulunmak. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunmak ve bunlar arasındaki bağlantılara dikkat çekmek bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, (Çev. Yakup Şahan), İstanbul: Hayalbaz Kitap.BOLAY, S. H.(2010), Bilmin Değeri Meselesi, Ankara: Ebabil Yayınları.EDE, S. (2005), Art and Science, New York: I.B.Tauris & Co LtdSMİTH, B. (2002), “Post-modem Art, or: Virtual Reality as Trojan Donkey, or: Horsetail Tartan Literature Groin Art.” Computers & Art (Ed: Stuart Mealing), Great Britain: İntellect, ss: 127-143.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz YayınlarıWİLSON, S. (2002). Information Arts Intersections of Art, Science, and Technology, London: The MIT Press Cambridge.AKDAĞ, N. (2009), Bilim Teknoloji ve Sanatta Dünyayı Değiştiren Buluşlar, İstanbul: Yeşil Elma Yayıncılık.AKMAN, T. (1998), 2000 Yılına Doğru Sibernetik, Ankara: Türkiye İş.CHATFİELD, T. (2013), Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız? (Çev: Levent Konca), İstanbul: Sel Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Teknoloji Okuryazarlıkları dersnde,teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçişin en önemli vasıta sahası ve eylem alanı olarak hızlı teknolojik gelişmelerin yaşam biçimleri üzerindeki yansımaları incelenir. Sanat, bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu ilişki çerçevesi irdelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknoloji ve tanımı. Araştırma, inceleme
2 Günümüze kadar gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları Araştırma, inceleme
3 Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları araştırma
4 Bir görsel iletişim aracı olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme
5 Kültürel bir karakter olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme
6 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler. Araştırma, inceleme
7 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler.
8 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür ve teknolojik gelişmelerle gerçekleşen sanatçı algısındaki değişimler.
9 Ara Sınav
10 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür.
11 Dijital sanat.
12 Robotik sanat, dijital heykel, mekatronik.
13 Yazılım sanatı ve internet sanatı
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526364 Teknoji kültür ilişkisini ve okuryazarlık anlayışını kavrar.
2 1526365 Sanat, bilim ve teknolji ilişkisinde disiplinlerarası yaklaşımları çözebilir.
3 1526366 Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunabilir.
4 1526367 Tekno-kültürel değişimlerin sanattaki yansımalarını ve yeni medya ekseninde sanatın rolünü kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek