Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS336 Stop Motion Animasyon 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Stop Motion Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri ulusal ve yurtdışı örnekleri üzerinden incelenerek, daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamak ve animasyon film üretimine yönelik bilgi ve prensiplerin irdelenmesi, uygulama yeterliliklerinin kazanılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Barry JC Purves, Stop-motion Animation-Frame by Frame Film-making with Puppets and Models, 2014 2. Susannah Shaw ,Stop Motion: Craft Skills for Model Animation (Focal Press Visual Effects and Animation)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders, Stop-motion animasyonun tanımı, türleri hakkında bilgi verilerek, ödüllü animasyonlar filmleri üzerinden açıklanması, stop-motion animasyon film yapım süreçlerine yönelik algı oluşturabilmek için tüm aşamaların detaylı bir şekilde irdelenmesi ve uygulanması, ulusal ve uluslar arası düzeyde animasyon filmlerinin sanatçılarının üsluplarına ilişkin bilgi edinilmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Animasyon ve animasyon tarihi hakkında genel bilgilendirme Literatür hazırlığı
2 Stop-Motion Animasyon ve türleri hakkında bilgilendirme. animasyon filmleri gösterimi Sunum hazırlığı
3 Stop-Motion Animasyon Öncüleri: Wladyslaw Starewicz, Willis Harold O'Brien, Ray Harryhausen ve Jiří Trnka film sunumları Araştırma, inceleme
4 Stop-motion animasyon yapım süreçlerinin uygulamalı gösterimi. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard ) tasarımına giriş. Stop motion Animasyon için kullanılacak materyalin belirlenmesi. Araştırma, inceleme
5 Stop-Motion animasyon kukla tasarım süreci hakkında bilgilendirme. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard) tasarımının sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
6 Stop-Motion Animasyon yapım süreçleri Araştırma, inceleme
7 Stop-Motion animasyonda kamera kullanımı hakkında bilgi Araştırma, inceleme
8 Animasyon Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Animasyon Araştırma, inceleme
11 Animasyon Araştırma, inceleme
12 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
13 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
14 Dönem sonu ve final çalışmalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310928 Stop motion animasyon film tarihi hakkında bilgilenir
2 1310929 İlk animasyon denemelerini, yapılış tekniklerini ve içeriklerini öğrenir
3 1310930 Animasyonun tarihsel gelişim evrelerine ve ilk animatörlere dair fikir edinir
4 1310931 Stop motion animasyon, sunum, yönetim, üretim ve dağıtım aşamalarının gerçekleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek