Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS338 Türk Resim Sanatı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Osmanlı Minyatürlerinden 1950’lere kadar Türk Sanatının değişim evreleri ile Türk Sanatının ulusal ve yerel kimliği tanıtılacak. Türk Sanatının Dünya Sanatı içindeki yerinin değerlendirilebilmesini sağlayacak bilgi birikimi ve yorum deneyimi aktarılacak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Yrd.Doç.Dr.Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ant, M. (2004). Osmanlı tasvir sanatları: minyatür. İstanbul: Türkiye iş Bankası Yayınları. Haydaroğlu, M. (2004). Ben mehmet siyah kalem, insanlar ve cinlerin ustası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Tansuğ, S. (1995). Çağdaş Türk resmi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Gezer H. (1984). Cumhuriyet dönemi Türk heykeli. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. Duben, İ. (2007). Türk resmi ve eleştirisi 1880-1950. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Renda, G. ,Erol T. Berk, N. ,Turan,i A., Özsezgin K., Aslıer, M. (1980-81-82-89). Başlangıcından bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi. Cilt:4. İstanbul: Tiglat Yayınları. Giray,K. (1948).Türkiye iş bankası resim koleksiyonu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı Minyatürlerinden başlayarak 1950?lere kadar etkinliğini sürdürmüş Türk Ressamları ve Sanat Hareketleri, Sanatçıların tavırları, ürettikleri çalışmalar, ele aldıkları konular ve dönem özellikleri üzerine yazılmış makaleleri okuma, anlatma ve değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 3 4 12
5 Derse Katılım 15 2 30
34 Okuma 1 1 1
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğinin ve kaynakçasının tanıtımı ve ödevlerin dağıtılması. Kaynakça Hazırlanması
2 Osmanlı minyatürleri, Mehmet Siyahkalem, Asker Ressamlar Kuşağı. Sunum Hazırlığı
3 Meşrutiyet öncesi ve Şeker Ahmet Paşa (İpek Duben), Sunum Hazırlığı
4 Meşrutiyet döneminde resmi etkileyen unsurlar (İpek Duben), Sunum Hazırlığı
5 Gerçekçilik ve Zihniyet, Resimde Mekan Sorunu (İpek Duben), Süleyman Seyyit, Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Osman Hamdi. Sunum Hazırlığı
6 Sanayi Nefise Mektebi, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Mecmuası, 1914 Çallı Kuşağı, Galatasaray Sergileri, Gelenek, Dramatik Figür ve Portre (İpek Duben). Sunum Hazırlığı
7 Empresyonizmin Türk Resminde Anlamı, Türkiye’de Empresyonizm Üzerine Eleştiri Yazıları (İpek Duben). Sunum Hazırlığı
8 Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, D Grubu Hareketi (1933), Konstrüktivizm ve Kübizm(İpek Duben). Bağımsızlar: İlhami Demirci, Şefik Bursalı, Leyla Gamsız, Şemsi Arel, Maide Arel, Abidin Elderoğlu, Hamit Görele, Ziya Keseroğlu, Seyfi Tora Sunum Hazırlığı
9 Ara Sınav
10 Yeniler: Liman Ressamları, 10’lar Grubu, Yeni Dal Grubu, Profesyonel Ressamlar Grubu, Sunum Hazırlığı
11 Cumhuriyetin ilk Yirmi Yılı, Heykelde İlk on beş yıl: Yabancı Sanatçılar, Türk Heykel Sanatçıları, Resim İçin Yurt Gezileri. Sunum Hazırlığı
12 Cumhuriyet Öncesi Sanat Düşüncesi, Eleştiri ve Ölçütleri: 1876-1923, Resim Nedir? Resmin İşlevi? Taklit Sorunu, Güzellik Kavramı Sunum Hazırlığı
13 Cumhuriyet döneminde eleştiri, eleştiri dili ve ölçütleri, güzellik kavramı, konu sorunu. Sunum Hazırlığı
14 Günümüz Türk Resim Sanatı Sunum Hazırlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310963 Osmanlı Minyatürlerinden başlayarak 1950’lere kadar etkinliğini sürdürmüş Türk Ressamları ve Sanat Hareketlerini tanır,
2 1310964 Türk Resim Sanatını değerlendirebilir,
3 1310965 Yorumlayabilir,
4 1310966 Eleştirebilir
5 1310967 Dünya Sanatıyla karşılaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek