Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS342 Füzyon Teknikleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Fırında Cam şekillendirme tekniklerinden biri olan füzyon yönteminin uygulama süreçlerini tanıtmayı ve cam malzemenin sahip olduğu doğal özellikler ile birlikte sanatsal tasarımlar amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Araş. Gör. Serap Bedel Özek

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DOUGLAS, R.W - FRANK Susan (1972) A History of Glassmaking, The Whitefriars Press, London. DODSWORTH, Roger (1996) Glass and Glassmaking, Shire Publications, London. CUMMİNGS, Keith (1997) Techniques of Kiln Formed Glass, A&C Black Limited, London. CUMMİNGS, Keith (1980)The Technique of Glass Forming, B&T Batsford, London. CHEEK Martin (2011)Fused Glass Mosaics, schiffer publishing ltd. Cam füzyon tekniği ile ilgili Tezler, Makaleler, bildiriler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tasarımı yapılan formlara uygun camların kesildikten sonra cam boyaları ile boyanması, kalıplara yerleştirilmesi ve sonrasında cam füzyon fırınlarında gerekli ısı derecelerinde ısıtılıp cama yeniden şekil verme işlemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Camın Tanımı, Yapısı, Cam Hammaddeleri ve Camda Kullanılan Oksitler üzerine bilgilendirme Füzyon Tekniği ve Tarihsel gelişimi Gerekli Malzeme temini üzerine listenin verilmesi Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Çağdaş Cam Sanatçılarının Füzyon tekniği uygulamalarına Yönelik Bilgilendirme Füzyon için cam kesme tekniğinin öğretilmesi. Farklı geometrik şekilleri kesme uygulamaları. 1. projenin ilanı Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi. Füzyon çalışması için ön hazırlık yapılması. Malzeme temini. Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Kalıpların hazırlanması Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. 2. Projenin İlanı Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Tasarım ve Eskizlerin değerlendirilmesi ve kabulü ve gerekli malzemelerin temini Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Tasarıma uygun cam kesim çalışmalarının tamamlanması. Uygulama için hazırlık
11 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
12 Tasarım doğrultusunda renklendiricilerle cam boyama yapma Uygulama için hazırlık
13 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık
14 Uygun Fırın rejimini belirleyerek cam pişirimi yapma. Uygulama için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526562 Cam tasarımı konusunda temel bilgiye sahip olabilmesi
2 1526563 Cam malzemeyi tanıma ve teknik bilgiye sahip olabilmesi
3 1526564 Füzyon tekniği ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması
4 1526565 Füzyon tekniği ve fırın rejimleri hakkında bilgi sahibi olması
5 1526566 Mesleki terminoloji ve kavramları konusunda bilgi sahibi olması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek