Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS344 İspanyolca II 927003 3 6 3

Dersin Amacı

İspanyolca okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisini geliştirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Luka GURGENIZDE

Ön Koşul Dersleri

Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Diğer

Dersin İçeriği

İspanyolca İletişim kurma ve literatür araştırma, inceleme becerisi kazandırma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SALUDOS
2 LA FAMİLİA
3 LA CASA
4 LOS VERBOS
5 DONDE VİVES
6 DE DONDE
7 ERES
8 LOS MESES
9 LOS DİAS DE LA SEMANA
10 İNRTODUCCİON
11 EL VİAJE
12 OCİO
13 Mİ PAİS
14 TURQUİA-ESPANA RELACİONES

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526207 Dönem sonu karşılıklı diyolog kurma
2 1526208 Okududğu metinleri anlama
3 1526209 Kendini ifade edebilme
4 1526210 İnternette yazışma yetisi
5 1526211 Alan metinlerini takip edebilme yetisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
16 79669 Fikir ve sınai mülkiyet hakları yetkinliği