Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Cam atölyesinin tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratiğe bağlı olarak atölye alanında çalışma ve üretim mantığının anlaşılması . Cam kesme, boyama, soğuk ve sıcak birleştirme yöntemleri üzerinden çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Thamen ve Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. [2] Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. [3] David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, [4] (1993), Corning Glass Museum, New York. [5] Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cam alanında temel eğitimi içermektedir. Başlangıç seviyesinde verilecek olan eğitimde atölye ve ekipmanlar tanıtılıp, uygulamaya geçilecektir. Uygulamayla birlikte gerçekleştirilmek istenilen tasarımlar üzerine çalışmalar yapılacaktır. Düz camlar üzerinde boyama, kesip birleştirerek iki ve üç boyutlu çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 13 4 52
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalıpta cam şekillendirme yöntemi uygulayarak ve ardından çöktürme yöntemi kullanılarak bir cam çalışması uygulaması. Araştırma
2 Negatif veya pozitif alçı alıp üzerine cam çöktürme için yapılacak cam çalışmasının tasarımının hazırlanması. Araştırma
3 Alçıdan kalıpların hazırlanması ve kazıma tekniğinin uygulanması. Araştırma
4 Kalıp üzerinde çöktürülecek camların kesilmesi. Araştırma
5 Kalıp üzerine fırına cam çöktürülmesi üzere kalıpların fırına verilmesi. Araştırma
6 Fırından çıkarılan çöktürme çalışmalarının değerlendirilmesinin yapılması. Araştırma
7 Açık alevde iç kalıp üzerin şekillendirme (coreforming) çalışmasının tanıtılması. Araştırma
8 Ara Sınav Araştırma
9 Coreforming (iç kalıp üzerinde şekillendirme) çalışması için iç çekirdeğin modellenmesi.
10 İç kalıp üzerine şekillendirme uygulama denemeleri. Araştırma
11 İç kalıp üzerine uygulama denemelerine devam ettirmek. Araştırma
12 İç kalıp formlarının tamamlanması. Araştırma
13 Uygulamaların soğuk cam uygulamalarının yapılması. Araştırma
14 Cam çalışmalarının genel değerlendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310665 Camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1310666 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1310667 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1310668 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1310669 Cam kesme, yapıştırma ve fırınlama alanında temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek