Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF102 Temel Tasarım II 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları, yapı, doku ve renk kavramları, algılama sürecinde devreye giren hareket/devinim, ritim, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturan öğeleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seylan, Ali, (2005).Temel Tasarım, M Kitap Yay. Ankara. 2. Ambrose, Gavin, Paul HARRİS (2012). Grafik Tasarım Temelleri,(Çev.: Mehmet Emir Uslu), Litaratür Yay. 3. Samara, Timothy, Rockport Publishers, (2007). Design Elements A Graphic Style Manual, USA. 4. Öztuna, H.Yakup, (1982). Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yay. İstanbul. 5. Günör, Hulusi, (1982). Temel Tasar (Basic Desing) Hulusi GÜNÖR, Ala Matbaacılık İst. 6. Keskinok, Kayıhan, (2001). Sanat Eğitimi,Kayhan KESKİNOK, Sanat Yapım Yay. I.Bas. Ank. 7. Denel, Bilge, (1981). Temel Tasarım ve Yaratıcılık Bilgi Denel, O.D.T.Ü. Yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Tasarım I dersi, öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşımayı içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel tasarımın tanımı ve kapsamı, temel sanat eğitiminin anlamı Araştırma, inceleme
2 Çizgi-yüzey-şekil tanımı-çizgi değerleri Araştırma, inceleme
3 Çizgi ile alan çalışmaları- koyu açık, ışık-gölge Araştırma, inceleme
4 Kompozisyonda dolu-boş alanlar, leke, ritim, tekrar, simetri, denge Araştırma, inceleme
5 Çalışmaların incelenmesi, atölye çalışmaları değerlendirilmesi- çözümler Araştırma, inceleme
6 Görsel imgelerle algılama, : şekil – biçim – yalınlık Araştırma, inceleme
7 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler Araştırma, inceleme
8 ı. Ara Sınav
9 Mekan kavramı: iki ve üç boyutlu çalışmalarla mekan kurgusu, resimde mekan kavramı Araştırma, inceleme
10 Atölye çalışmaları değerlendirilmesi- çözümler Araştırma, inceleme
11 Çizgi-nokta-leke ile desen tanımı ve incelenmesi Araştırma, inceleme
12 Doku –strüktür konuları inceleme ve araştırmaları Araştırma, inceleme
13 Reprodüksiyon tanımı ve örnek çalışmaların incelenmesi Araştırma, inceleme
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298859 Sanatsal yaratıcılık üzerine kavramları öğrenir
2 1298860 Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlandırma alt yapısı kazanır
3 1298861 Görsel algı kuramları öğrenir
4 1298862 Problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıkları kazanır
5 1298863 Kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten disiplinler arası bağlantıları kurmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 3 5 5 4 2 3 4 5 3 4 5 4
2 4 5 5 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4
5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek