Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF104 Perspektif II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, uzayda yer alan ve vektörel açıdan tepe, köşe, kenar (ayrıt), yüzey faktörleriyle ifade edilebilir bir forma sahip üç boyutlu nesnelerin resim düzleminde görünüşlerinin elde edilmesine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, perspektif kavramı, değişik geometriler, tasarı geometri ve perspektif, perspektifin temel unsurları ve belli görme ve imgeleme ilkeleri bağlamında, perspektif türleri ve paralel perspektif türlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık Şener

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. PARE, E. G., LOVİNG, R.O., HİLL, I.L., PARE, R.C., 1982 Descriptive Geometry, Macmillan puplishing co, New York 2., WELLS, D. 1998 Geometrinin Gizli Dünyası Çev. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İst. 3., WELLS D. 1997 Matematik Sanatı (Çev. Nermin Arık) Tübitak Yay. Ank. 4. DOBLİN, J.. W. 1973 Perspective “a new system for designers”, Library of Desing, New York 5. DANIŞ İ. 1987 İnşaat Teknik Resmi, Türk Hava Kurumu Basımevi II. Bas. Ank.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu derste, düşünce ve tasarımların görsel dille ifade edebilme becerileri kazandırılmaktadır. Nesnelerin uzaysal konum ve izdüşümleri, perspektifin teknik dilini kullanarak gösterme beceri ve bilgisi verilir. Paralel perspektif alanına giren görselleştirme teknik becerileri ve yeterliliği kazandırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Perspektif kavramının açıklanması. Perspektif çeşitleri. Perspektif alanında kullanılan çizgiler ve anlamları. Kullanıldıkları yerler. English: Explanation of the concept of perspective. Types of perspectives. The lines and meanings used in the field of perspective. The places they used. PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
2 Paralel perspektifin anlamı, dik iz düşüm düzlemleri açılar, açı ortayları ve denemeler. örnekler The meaning of a parallel perspective, planes of perpendicular projection, angles, bisectors and experiments, examples. PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
3 Eşlenik Dik iz düşüm düzlemlerine nesnelerin dik iz düşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
4 Eşlenik Dik iz düşüm düzlemlerine nesnelerin dik iz düşüm görünüşlerinin çizilmesi; nokta, (düzlemlerden birine paralel olmak şartı ile) doğru (ab doğrusu) prizma PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
5 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı) PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
6 Aynı elemanların Epür izdüşümleri. (Düzlemlerden birine paralel olması şartı) PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
7 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
8 Aynı elemanların Düzlemlerden hiçbirine paralel olmaması halindeki izdüşümlerin çizilmesi PERSPEKTİF BOLONYA 2.docx
9 Ara Sınav
10 İzometrik kavramı. İzometrik Çizimler, uygulama
11 Aksonometrik Çizimler, uygulama
12 Öğrencilerin, zihinlerinde tasarladıkları bir nesneyi, perspektif dilini kullanarak çizim yapma uygulamaları.
13 Çeşitli geometrik şekillerin pratik çizim yöntemleri (Kare, Dikdörtgen, Altıgen, beşgen Elips v.b.
14 Eksiltme ve eklemleme yöntemiyle çizimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293052 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 1293053 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 1293054 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 1293055 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek