Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF108 Sanat Tarihi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

10 .Y.Y.dan günümüze kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Sanatı Tarihi, Mary Hollingsworth, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi 2009 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 2012 Tarihte Neler Oldu, Gordon Childe, (Çev. Alaeddin Şenel Mete Tunçay) Kırmızı Yay. İst.2009 Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. 1986 20.yy Batı Sanatı, Ahu Antman

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, 10. y.y. dan bu yana, özellikle Batı sanatı tarihi ve sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmaları, Sanat eseri inceleme ve sanat akımlarının niteliklerini özümsemeleri, sanat eserlerini eleştirmeleri ve sanatçılar hakkında tutarlı bilgi edinmeleri hedeflenmektedi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Hristiyanlık Döneminde Avrupa'da Sanat ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI- sanatın öyküsü.PNG
https://muze.gov.tr/s3/MysFileLibrary/IstanbulKariyeMuzesi-528a7621-d211-4948-8610-96baefea0287.pdf
https://istanbul.ktb.gov.tr/TR-165578/aya-irini-kilisesi-muzesi.html
2 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI-ROMAN SANATI( Karolenj ve Romanesk Dönemler
3 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI- Avrupa Sanatı-Gotik Dönem
4 Rönesans'ın doğuş sebepleri, sanat eserleri ve sanatçıları ile sanat eserlerinin nitelik ve özellikleri Romantizm Sanat akımı
5 Rönesans Mimarisi
6 İtalya'da Erken Rönesans (1400-1500)
7 Yüksek Rönesans (Resim, Heykel, Mimarlık (1500-1600)
8 Maniyerizm, Mimarlık, Resim ve Heykel
9 Ara sınav
10 Ara Sınav
11 Barok Mimari, Resim ve Heykel
12 Dadaizm
13 Barok Resim Sanatı Caravaggio, Guido Reni, Ribera, Rubens, Velazquez, Nicolas Poussin, Rembrant
14 Rokoko
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286450 Sanatın başlıca katagorilerinden heykel, seramik, resim ve mimari alanında bilgi sahibi olur.
2 1286451 Sanatın tarihsel gelişimi ve sanatsal olguların değişme sürecini öğrenir
3 1286452 Toplumların hayatında sanat ve teknik gelişmelerin inkişafı sürecini bilebilir
4 1286453 Geçmiş zaman sanat eserlerinin hangi devir ve kültürde üretildiğini tahmin edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek