Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS221 Estetik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, klasik dönemden günümüze felsefe ve estetiğin yazılı örneklerini inceleyerek bir giriş sağlamak ve felsefenin geçmişi ve bugünü arasında bir bağ kurmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi. 2. Estetik Beğeni (İsmail Tunalı, Remzi, 2011) 3. Estetik (İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1989, 2012) 4. Sanat Ontolojisi (İsmail Tunalı, İnkılap, 2014) 5. Estetik ve Sanat Felsefesi (Ömer Naci Soykan, Pinhan, 2015)Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; öğrencilerin klasik dönemden günümüze düşünce tarihine ve estetik kuramlara hakim olacakları teorik bilgi kökenli bir süreci ifade etmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin yöntem ve içeriğine giriş
2 Klasik dönem- Platon ve Aristotales (M.Ö. 450)
3 Ortaçağ (400-1500) ve Rönesans (15. ve 16. YY) düşünce tarihi
4 Estetik, Aydınlanma ve Tarihselcilik- Baumgarten, Kant Herder (18.YY)
5 Romantisizm, Shiller, Hegel (18.YY)
6 Erken dönem Modernite, Nietzche (19.YY)
7 Estetik modernizm ve sanat akımları.
8 Modern Avangard’ların düşünce ve estetiği (1900-1945)
9 Ara Sınav.
10 Savaş sonrası dönemde sanat, kavramsal sanat, feminizm, kurumsal kritik
11 Postmodernizm ve Güncel Sanat, Danto (1980-1990)
12 Sanatın toplumsal bağlamı, sanat ve gündelik hayat ilişkisi.
13 Sanat ve postmodernizm. Sanatın sonu tartışması.
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310383 Estetik disiplinin kapsadığı alanı ve sanat felsefesi kavramını öğrenir.
2 1310384 Farklı dönemlerdeki estetik değerler ve sanata yönelik düşünsel yaklaşımlar; bunları ortaya çıkaran süreçler hakkında bilgi sahibidir.
3 1310385 Antik Çağ, Hıristiyan Orta Çağ ve İslam sanatının temel üslupsal özelliklerini öğrenir, dönemlerin beğeni yargılarıyla üsluplar arasındaki ilişkiyi kurabilir.
4 1310386 Felsefi düşünme yöntemini hayatının başka alanlarında da uygulayabilmesi beklenir.
5 1310387 Sanatın toplumsal, ideolojik, felsefi bağlantıları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek