Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Sanatın ve tasarımın eski ve yeni kapsamlarında terminolojik yeterlikler ve içerikler konusunda detaylı inceleme sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER Prof.Dr.Ali TOMAK, Dr.Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Antoon van Breambussche, Thinking Art, Springer 2009. • James A.V. Hoffernan, Cultivating Pictury, Bangler University Press, Texax 2006. • W. Staenley Toft-James W. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York 2000. • Ananta Ch. Sukla, Art and Experience, Praeger, Wetsport-London 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat ve Tasarım Terminolojisi dersi, sanat ve tasarım alanında geleneksel ve çağdaş literatürel bilgilerin kavramsal ve terminolojik analizleri için yeterlikler sağlamak amacındadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terim, kavram ve olguyu çözümlemek
2 Terim ile terminoloji arasındaki farklar
3 Terminolojik analizde yöntem geliştirmek
4 Etimolojik çözümleme
5 Epistemolojik çözümleme
6 Semantik çözümleme
7 Sanat kavram ve terimleri sözlükleri
8 Tasarım kavram ve terimleri sözlükleri
9 Ara sınav
10 Sanat ve tasarımda yeni kavram ve yönsemeler
11 Yeni tasarım ekolojileri ve kavramları
12 Yeni sanat ekolojileri ve kavramları
13 Sanat ve tasarım kültürü kavramları
14 Sanat ve tasarım olgularında yeni yönsemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310339 Teri ve terminoloji arasındaki farkı kavrar
2 1310340 Sanat ve tasarım alanında bir terimin etimolojik, epistemolojik ve semantik analizini yapabilir
3 1310341 Sanat ve tasarımda yeni kavram ve terimleri kavrayabilir
4 1310342 Çağdaş sanata ve tasarıma ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilir
5 1310343 Sanatsal ve tasarımsal vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek