Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu ders ile grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği kazanımları öğrencilerin bilgi dağarcığına kazandırmayı, geleceğe dair çıkarımlarda bulanabilecekleri, tarihsel bir sıralamayla karşılaştırmalar yapabilme becerisi kazandırmak, öte yandan XIX. yüzyılın sonundan günümüze kadar teknolojik gelişmelere paralel olarak meydana gelen modern sanat hareketlerinin nitelikleri ve nasıl biçimlendirdiği incelenerek grafik tasarım konusunda oluşan yeni eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tarık YAZAR, Prof. Dr.. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bektaş, Dilek, (1992). Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, YKY, İstanbul. 2. Fiell, Peter & Charlotte, (2002), Graphic Design For The 21’st Century, Taschen, Köln. 3. Ansley, Jeremy, 2001). Pioneers of Modern Graphic Design A Complete History, Octopus Publishing Groups Ltd., Great Britain, 2001. 4. Heller, Steven, Elinor Pettit, Graphic Design Time Line. 5. Estilson, Stephen F, Graphic Design A New History . 6. Balance, Georgette, Graphic Design History. 7. Hollis, Richard, Graphic Design. 8. Durker, Johanna, Emily McVarish, Graphic Design History A Critical Guide. 9. Meggs, Philip B., Alston W. Purvis, Megg’s History of Graphic Design.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Grafik tasarımın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri ve günümüz grafik tasarımına getirdiği kazanımlar, XIX. Yüzyıl öncesi grafik tasarımın gelişimi, Sanat Akımları, Grafik tasarımda yeni stillere geçiş, yeni tipografi, Amerika’da Modern hareket, Sosyal, ekonomik ve kültürel olayların grafik sanatı ile karşılıklı etkileşimleri, Yerli ve yabancı akımların karşılaştırılması ile özellikle XX. ve XXI. yüzyıl üzerinden incelemeler yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin anlatımı, amacı ve çalışma sistemi.
2 XIX. Yüzyıl öncesi grafik tasarımın gelişimi, Arts and Crafts (Viktorya Dönemi, Sanat ve El Sanatları Hareketi).
3 Art Nouveau, Mas Media, baskı tekniklerinin gelişimi, grafik tasarım ve reklam çalışmaları.
4 Kübizm, Fütürizm.
5 I. Dünya savaşı ve Dadaizm, Sürrealizm.
6 Fotoğraf ve Modern Hareketler.
7 Birinci Dünya Savaşında Afiş tasarımı.
8 Rus Suprematizmi ve Konstrüktivizm.
9 Ara Sınav.
10 De Stijl hareketi ve Bauhaus.
11 Grafik tasarımda yeni stillere geçiş, yeni tipografi.
12 Avrupa’da Modernizm.
13 Art Deco.
14 Amerika’da Modern hareket.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525845 Görsel iletişim tasarımı tarihinde yer alan dönem, akım ve hareketleri öğrenebilir.
2 1525846 Görsel iletişim tasarımının günümüze dek geçirdiği değişim ve gelişimleri kavrayabilir.
3 1525847 Görsel iletişim tasarımı tarihi içindeki akım ve hareketlerin ortaya çıkış amaç ve felsefelerini anlayabilir
4 1525848 Dönemlere ait yapılan grafik tasarım ürünlerinin genel özelliklerini temel özellikleriyle tanımlayabilir
5 1525849 Dönemlerin kültürel, ekonomik ve politik özelliklerinin grafik tasarım uygulamalarına yansımalarını kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek