Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS224 Görsel Algi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerde ulusal ve evrensel boyutta sanat ve kültür sorunlarına ilişkin ilgiyi yoğunlaştırmak, özellikle görsel alanda çevrelerinde olup bitenlere karşı açık, duyarlı, bilgili, hoşgörülü, çok yönlü ve çeşitli ilişkileri kurabilen, çağdaş yaklaşımlarla sanatı izleyebilen bilinçlilik yaratmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Tamer Aslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”-Adem GENÇ- Ahmet SİPAHİOĞLU 2)Sanat ve Eğitim-Yaratıcılık-Sanat Sorunları-Kuramları ve Eleştirisi-Eğitimle İlişkiler-İnci SAN 3)Sanatı Görmek-Bates LOWRY 4)Sanatta Devrim-Nazan / Mazhar İPŞİROĞLU 5)Renk ve Resimde Kullanımı-Nuri TEMİZSOYLU Rowe, A.J., (2007). Yaratıcı Zeka. Prestij Yayınları. Robinson, K., (2003).Yaratıcılık, Aklın Sınırlarını Aşmak. Kitap Yayınevi. De Bono, E., (2007). Kendine Düşünmeyi Öğret. Remzi Kitabevi. Rouquette, M.L., (2007).Yaratıcılık. Dost Yayınları. Adler, H., (2004). Yaratıcı Zeka. Hayat Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.Görsel anlatım yollarının kuramsal olarak incelenmesi. Biyolojik-Optik algılama. Işığa karşı tepki formların ve renklerin-üç boyutlu cisimlerin hareketliliğine karşı tepki, Renk tepkisi. İçgüdü ve izleme. Yaratıcılık. Algılamada çevrenin etkileri. Deneyimler - gereksinimler – ön yargılar. Algılamanın yöntemleri ve çeşitliliği. Algılamada önemli faktörler. Algısal kavramlar. Yaratıcılık ve Sanatta Yaratıcılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel imgelerle algılama Konu hakkında ön araştırma
2 Algılamada etkili olan faktörler Konu hakkında ön araştırma
3 İnsan gözü ve beyninin fizyolojik yapısı Konu hakkında ön araştırma
4 Görsel algının ardındaki bilişsel - psikolojik süreçlerİçgüdü – izleme – örnek alma davranışları Konu hakkında ön araştırma
5 Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme Konu hakkında ön araştırma
6 Algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık Konu hakkında ön araştırma
7 Denge ve niçin denge Konu hakkında ön araştırma
8 Yaratıcılık ve tanımı Konu hakkında ön araştırma
9 Ara Sınav
10 Yaratıcı kişilik özellikleri – engeller, Yaratıcı zekâ – yaratıcı eğitim Konu hakkında ön araştırma
11 Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlar, Estetik duyarlılık ve algısal farkındalık Konu hakkında ön araştırma
12 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler, Mecaz ve sanatta mecaz Konu hakkında ön araştırma
13 Teknolojik gelişmeler paralelliğinde değişen görsel algı boyutlarının yaratım süreçlerine etkisi Konu hakkında ön araştırma
14 Özne nesne diyalektiğinde uyaran ve uyarıcıya verilen reaksiyon Konu hakkında ön araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527303 Görsel algi mekanizmasının ardındaki fizyolojik, bilişsel ve psikolojik süreçleri bilir.
2 1527304 Görsel algı ve yaratım süreçlerine etki dedin faktörleri bilir.
3 1527305 Özne nesne diyalektiği ile gerçekleşen süreçlerin görsel algı ve yaratım süreçlerine etkisini çözümler.
4 1527306 Sosyal, kültürel ve çevresel değişkenlerin algi süreçlerine, algıya ve anlamlandırmaya nasıl etki ettiğini anlar.
5 1527307 İzleyicinin yaratım süreciyle oluşan sanat eserine ve görsel olguya nasıl reaksiyon verildiğini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek