Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS236 Ürün Estetiği 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünyanın tümüyle tecimsel bir pazar haline geldiği andan itibaren nesnelerin ve şeylerin birbirine karıştığı, kabaca modernitenin mirası sayılabilecek, dağınık, belirsiz bir estetik kavrayışı doğdu. Bu arada, maddi gündelik yaşantıyı inşa eden bildik nesneler de edebiyattan sinemaya, mimariden fotoğrafa kadar farklı sanat disiplinlerinin ayırıcı vurgularıyla işlev, anlam ve boyut değiştirdi. Bu derste, sandalyeden masaya, pencereden kapıya dek birçok nesne, maddi varoluşlarının ötesine geçen bir referans ağı içinde yeniden çözümleniyor.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üy. Sadık ŞENER, Dr.Öğr. Üy. Erkan LİKOS, Dr.Öğr. Üy. Deniz EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ernesto L. Francalanci, Çeviren. Durdu Kundakçı, NESNELERİN ESTETİĞİ , Dost Kitabevi, ISBN 978-975-298-472-1. 2. Herbert Marcuse, Çeviren.Aziz Yardımlı, Estetik Boyut Herbert Marcuse İdea Yayınevi,ISBN: 9789753970549

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Estetik bilimi, kuram ve kavramları, kavramsal sorunlar, estetik doktrinler, sanat ve estetik, teknoloji ve estetik ile ilgili çalışmalar dersin kapsamında yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı
2 Sanat nedir?
3 Estetik nedir?
4 Estetik disiplinin tarihi
5 Estetik disiplinin tarihi
6 Estetik disiplinin tarihi
7 Estetik disiplinin tarihi
8 Sanat ve estetik ilişkisi
9 Ara Sınav
10 Sanat ve estetik ilişkisi
11 Estetik ve teknoloji ilişkisi
12 Estetik ve teknoloji ilişkisi
13 Estetik ve teknoloji ilişkisi
14 Ders değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312090 Estetik disiplini hakkında çıkarım yapar.
2 1312091 Güzel sanatlar sistemini yorumlar.
3 1312092 Estetik kuramlarını tasarımla ilişkilendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek