Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS238 Tasarım İletişimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile, 1. Öğrencilerin genel kültür ve estetik duygularını geliştirmek, 2. Görmek ve bakmak fiillerini bilinçli olarak öğretmek, 3. Tarihsel süreçteki görüntüleme yöntemlerini kavratmak, 4. Yeni görsel kurgular ve plastik değer araştırmaları yapma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu, Öğr. Gör. Sevcan Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Bridgman, B., George, Bridgman’s Life Drawing, Dover Publication, Inc, New York, 1978. • Faulkner, R ve Ziegfeld, E., Art Today, Holt, Rinehart and Winstonm, Inc, New York, 1969. • Gallwitz, Klaus, Picasso at 90, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1975. • Knopf, Alfred A. (ed.), The Nelson A.Rockefeller Collection, Masterpieces pf Primitive Art, New York, 1978. • Kolektif, The Art Book, Phaidon Press Lim., Singapore, 1996. • Kolektif, The Book of Art, (2 cilt), Grolier, New York, 1976. • Lucie-Smith, Edward, Art Today, William Morrow and Company, Inc, New York, 1989. • SzunyoghyA.veGyörgyF.,AnatomyDrawingSchool,Könemann,Köln,1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görme kavramı. Göz nesne ilişkisi. Doğru görme ve nesne ilişkisi. Görüntü oluşturma yöntemleri. Tarihsel süreçte görüntüleme yöntemleri. Işık ve optik görme. Görsel analizler. Nesnenin parçalanması. Parçalanan biçim ilişkileri ve soyutlamalar. Yeni görsel kurgular ve plastik değerler ağırlıklı araştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş. Temel kavramların tanıtılması. tasarım iletisimi_hafta1.pptx
2 Görme kavramı, büst çalışması. tasarim iletisimi_hafta2.pptx
tasarım iletisim _ hafta3.pptx
3 kinci haftaya devam. tasarım iletisim _ hafta3.pptx
4 Göz nesne ilişkisi, tors çalışması. tasarım iletisimi_hafta4.pptx
5 Dördüncü haftaya devam. tasarim iletisimi hafta5.pptx
6 Çizgi ve biçim oluşturma yöntemleri. tasarım iletisimi_hafta6.pptx
7 Modle ışık ve optik görme. tasarım iletisimi_hafta7.pptx
8 Nesnenin parçalanması. tasarım iletisimi_hafta8.pptx
9 Ara sınav.
10 Parçalanan biçim ilişkileri.
11 Soyutlama ve soyut kavramı.
12 Renk nedir? Nasıl kompoze edilir? Biçim renk ilişkileri.
13 Yeni görsel kurgular ve malzemeler.
14 Yapıt analizleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312128 Gördüğünü tasarlama ve çizebilme, kompoze edebilme becerisine sahip olurlar.
2 1312129 Sanatsal ürünlere bakış ve yorumlama becerisi kazanırlar.
3 1312130 Görme, analiz ve sentez yapıp yorumlarını görsel bir anlatıma dönüştürme bilgisine sahip olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek