Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Seramik şekillendirme tekniklerinden biri olan kalıp yönteminin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi, alçı ile model ve kalıp hazırlama yöntemlerinin bilinmesi, seramik ürünün teknik çiziminin yapılması ve fırında cam şekillendirme teknikleri için kullanılan kalıpların bilgi ve becerisini kazanma amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KUNDUL, Müçteba (2013) Endüstriyel Seramikte Alçı ve Çamur Şekillendirme Yöntemler, Biltur Basım yayın ve Dağıtım Merkezi. FRITH, Donald E (1998)Mold Making For Ceramics, Krause Publications MARTIN, Andrew (2007)The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting , Lark Books

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik şekillendirme yöntemlerinin bileşenleri üzerinden; tasarım ve model oluşturma, kalıp çeşitleri ve aşamaları, pim çeşitleri, Alçı plakalardan geometrik biçimlerin şekillendirilmesi, cam tasarımlar için kalıp hazırlanması ve özgün tasarımların yaratılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alçı şekillendirme atölyesi, aletler ve makinaların tanıtımı Projelerin ilanı ve gerekli malzemelerin temin edilmesi üzerine bilgi
2 1.Proje tasarımlarının eskizlerinin değerlendirilmesi
3 Oluşturulan seramik tasarımların modelinin yapımı, Şekillendirilen modellerin kalıp almaya hazırlanması
4 Modeli yapılan formların kalıp parçalarının yapımı
5 Kalıpların kurutulması ve döküme hazırlanması
6 Kalıpları yapılan formların döküm yöntemi ile üretimi 2.projenin ilanı
7 Üretilen formların I.pişiriminin yapılması 2.projenin tasarımlarının değerlendirilmesi ve onaylanması
8 Üretilen formların sırlı pişiriminin yapılması 2.projenin başlaması
9 Ara Sınav
10 2.projenin modelinin oluşturulması
11 Oluşturulan modelin kalıbının alınması Kalıbın kurutulmaya bırakılması
12 Kalıba döküm yolu ile ürün elde edilmesi
13 2.projenin sırlanması
14 Proje sunumları ve sergileme için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527516 Endüstriyel seramik hakkında verilen bilgilerle öğrenci ürün tasarımını geliştirir. Ürünün Teknik Çizimini Yapar.
2 1527517 Ürün tasarlama noktasında fonksiyonellik ve estetik ilişkisi kurar.
3 1527518 Tasarlanan ürünün alçı modelini oluşturur ve tasarladığı üründe pişme ve küçülme hesaplarını yapar.
4 1527519 Fırında cam şekillendirme teknikleri için gerekli kalıp teknik bilgisi ve becerisi kazanır.
5 1527520 Oluşturulan modelin kalıbını alır. Kalıbını yaptığı tasarımdan seri bir şekilde seramik ürün üreterek modele göre farklı kalıp tekniklerini çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek