Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Seramik Formların yüzeyine pişirim öncesi veya sonrası uygulanan dekoratif yaklaşımlarla ürünün biçim ve estetik açıdan öne çıkma teknik bilgi ve becerisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATKİN, Jacqui (2005) Pottery Basics: Everything You Need To Know To Start Making Beautiful Ceramics, Barron’s Educational Series CONNEL Jo (2002) The Potter’s Guide To Ceramic Surfaces; How To Decorate Your Ceramic Pieces By Adding Colour, Texture And Pattern, Apple Press. PETERSON, Susan, PETERSON Jan (2012) Seramik Yapıyoruz, Çev. Sevim Çizer, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir WONDRAUSCH Mary (2001) SlipWare, American Ceramic Society. CLARK, Kenneth (1987) The Potter s Manual, Complete, Practial-Essential Reference For Al Potters,Little, Brown & Company. SEVİM, Sıdıka Sibel (2015) Seramik & Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Astar, sgrafitto, mühür, alçak rölyef, ajur, transfer, maskeleme, sır üstü boyama, serigrafi baskı, gibi teknikleri fırça, sünger, pistole, puar gibi araçlarla ürünün pişme öncesi, bisküvi, sırlama, ve sır sonrası müdahalelerle biçim ve bezeme tekniklerini uygulama bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kapsamında uygulanacak dekor tekniklerinin teorik olarak anlatılması ve örneklerin gösterilmesi. 1. projenin ilanı
2 Kullanılacak malzeme temini. 1.Projenin eskiz ve tasarımlarının değerlendirilmesi
3 Uygulama yapılması
4 Uygulama yapılması. 2. proje konusu ile ilgili teorik bilgilerin paylaşımı ve sanatçı uygulama görsellerinin paylaşımı, 2.proje ilanı
5 2. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme Uygulama yapma
6 Uygulama yapma, 3. projenin teorik bilgilerinin paylaşılması, örnek çalışma gösterme ve proje ilanı
7 Uygulama yapma, 3. proje eskiz ve tasarım aşaması değerlendirme
8 Uygulama Yapma
9 Ara Sınav
10 Uygulamaların yapılması
11 Uygulamaların yapılması
12 Bisküvi pişirimi
13 Sırlı Pişirim
14 Sunum, Ödev Ve Projelerin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312200 Seramik tasarımında pişirim öncesi ve sonrası uygulanan dekor teknikleri hakkında temel bilgileri
2 1312201 Dekorlama temel bilgileri eşliğinde uygulaması yapabilecek yeterlikte teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmesi
3 1312202 Forma özgün ve yaratıcı tasarımlar yapabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmesi
4 1312203 Seramik bünyeye uygulanacak dekorun doğru zamanlama ve uygulama süreci kontrolünde olma becerisi.
5 1312204 Seramik malzemeyi dekor tekniğine uygun şekillendirme ve dekor tekniğini doğru kullanabilme becerisine sahip olabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek