Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Resim Atelye Uygulamaları dersinin amacı , temel sanat eğitiminin altyapısını oluşturma amaçlı bir süreç içerisinde teknik uygulamaların yanı sıra, resim sanatının tarihsel kategorilere ayrılarak incelenmesi, bu incelemelerden yola çıkarak öğrencinin aktarım ve görselleştirme yollarını öğrenmesi ve görsel örnekler üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirebilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr.Metin EKER, Prof.Dr.Gülten İMAMOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Clark, G. and Zimmerman, E. (2004) teaching talented art students. New York: Teacher Colloge Press. 2. Fleckenstein, K.S., Calendrillo, L.T. and Worley. D.A. (2002). Language and image into reading-writing classroom: teaching vision. New Jersey-Mahwah-London: Lawrence Erlbaum Associates. 3. Leborg, C. (2004). Visual grammar. New York: Princeton Architechtural Press. 4. Leyton, M. (2006). The structure of painting. Vien-New York: Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Resim Atelye Uygulamaları dersinde, resim yapmanın teknik süreçlerinin incelenmesine olanak sağlamak amaçlı örnek olarak bir çalışma geliştirilir, malzeme bilgisi verilir, çeşitli materyaller incelenip değerlendirilir, Tuval hazırlama yöntemleri öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Resim sanatı ve teknikleri ile ilgili temel kavramların incelenmesi
2 Düzenleme ve kompozisyon çalışmaları.
3 Deneysel analiz çalışmaları.
4 Materyal ve malzeme hakkında bilgi verilmesi
5 Optik-Objektif yansıtma sürecine ilişkin altyapı çalışmaları.
6 Prototip/model çalışması için örneklem çözümlemeleri.
7 Bir görsel materyal tespiti yapılması ve çizgi, leke ve renk analizleri gerçekleştirilmesi.
8 Optik-objektif yansıtma için malzeme hazırlanması.
9 Ara Sınav.
10 Tuval üzerine yağlıboya tekniği ile çalışma yapılması
11 Yapılan resim çalışması üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirilmesi.
12 Optik-objektif yansıtma çalışmasının sonuçlandırılması.
13 Çalışma kritikleri ve birey odaklı değerlendirmelerin yapılması
14 Çalışma kritikleri ve kolektif değerlendirmelerin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311782 Görselleştirmenin teknik ve materyal karakteristiklerini bilir.
2 1311783 Resim sanatının geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini tanır.
3 1311784 Optik-objektif aktarma yöntemini kullanır.
4 1311785 Analitik çalışmalar gerçekleştirebilir.
5 1311786 Düzenleme, armoni, kompozisyon bilgilerini görselleştirme çalışmalarında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek