Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS319 Ambalaj Tasarımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilere ambalaj tasarımının özgerekleri, niteliği, günümüz uygulamaları, yönelimleri hakkında bilgi vererek günümüz ve gelecekte ambalaj tasarımının tasarım problemlerine yönelik çözümler üretebilecek birikim sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR, Prof. Dr. Ali TOMAK, Prof. Dr. Ali SEYLAN, Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ulufer Teker, Grafik Tasarım ve Reklam, Yorum Sanat, İstanbul 2009 Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım Tevfik Fikret Uçar, İletişim ve Grafik Tasarım Giles Calver, What is Packaging Design, Rotovision, Switzerland 2004 50 trade Secrets Great Design Packaging, Quintet Publishing, London 2002 Dave Saunders, 20th Century Advertising, Cartlton Books London, 1999 Yuji Tokuda, Advertising Graphics with Impact Adrian Mackay, Tha practice advertising, Elsevier Butterworth-Heinemann England 2005 Charlotte-Peter Fiell, Graphic Design for the 21st Century, Taschen, Italy 2003 Joan Gibbons, Art and Advertising, I.B.Tauris, London 2005 Lazar Dizamic, No Copy Advertising, Rotovision , Switzerland 2001 A Matter Of Design It is a matter of Identity, Index Book, Barcelona 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ambalajın işlevleri. Ambalaj ve materyal. Eşyada düz anlam ve yan anlam boyutları. Ürünü ve markayı konumlandırma. Ambalaj analizleri. Tasarımında problem saptanan bir ambalaj yeniden ambalaj tasarımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ambalajlama, ambalajın fonksiyonları hakkında bilgilendirmeler Araştırma, inceleme
2 Ambalaj tasarımında tarihsel perspektif Araştırma, inceleme
3 Pazarlamada ambalajın yeri, bir satış aracı olarak ambalaj Araştırma, inceleme
4 Pazarlamada global ve glokal kavramları Araştırma, inceleme
5 Marka kimliği yaratma, ürünü konumlandırma, farklılaştırmayla ilgili çözümlemeler Araştırma, inceleme
6 Çözümleme çalışmalarına devam edilmesi ve eleştirel yaklaşımlar geliştirilmesi Araştırma, inceleme
7 Kullanılmakta olan bir ambalaj üzerinden problem saptamaları Araştırma, inceleme
8 Görüntüleme ve baskı teknolojileri ile yeni sistemlerinin doğuşu Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Belirlenen problem üzerinde çözüm önerileri geliştirilmesi Araştırma, inceleme
11 Tasarımların değerlendirilmesi Araştırma, inceleme
12 Dinamiklerinin öğrenciler tarafından belirleneceği özgün bir proje hazırlanması Araştırma, inceleme
13 Projelerin sonuçlandırılması Araştırma, inceleme
14 Genel değerlendirme Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311011 Ambalaj tasarımında form- fonksiyon ilişkisinin önemini anlar.
2 1311012 Tasarımda, ürün, alıcı, işveren arakesitinde yaratıcı çözümler üretebilir.
3 1311013 Ürün satışını etkileyecek tasarım uygulamaları geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek