Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Cam boncuk tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratiğe bağlı olarak cam boncuk alanında çalışma ve üretim mantığının anlaşılması . Camın ergimiş halde nasıl şekilleneceğinin , hangi zorluk ve kolaylıkla karşılaşılacağının anlaşılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Tamer Aslan Öğr.Gör.Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, (1993), Corning Glass Museum, New York. Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Cam boncuk alanında temel eğitimi içermektedir. Başlangıç seviyesinde verilecek olan eğitimde atölye ve ekipmanlar tanıtılıp, uygulamaya geçilecektir. Uygulamayla birlikte gerçekleştirilmek istenilen boncuklar üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boncuk üretimi hakkında genel bilgi verilmesi. Eski ve yeni üretim tekniklerinin incelenmesi. Araştırma
2 Daha önce yapılmış boncuk örneklerin incelenmesi. Şalomada yuvarlak boncuk yapımının gösterilmesi. İnce cam çubuk hazırlanmasının gösterilmesi. Araştırma
3 Silindir boncuk yapımının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Araştırma
4 Boncuk üzerine dekor uygulamasının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Boncuk üzerine dekor uygulama çalışmaları. Araştırma
5 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
6 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
7 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
8 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
9 Ara Sınav
10 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
11 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
12 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
13 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
14 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311209 Ergimiş camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1311210 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1311211 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1311212 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1311213 Cam boncuk temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek