Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Sanatın görsel olma yetkisini elinden alan ve sanatın tahtına oturan iletişim ve etkileşimin tamamen görsel kılındığı bir çağın içinde olarak ve görselliğin kültür olma sürecini yaşayanlar olarak, sanat eğitiminin bu yeni kapsamının incelenmesi, bu dersin amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER, Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görsel Kültür Eğitimi dersi, kültür kavramının sol tarafına yerleştirilen yeni olguların ve içeriklerin niteliğine katkı sunan iletişim teknolojileri, multi medya teknolojileri, medya eğitimi, görsel okuryazarlık eğitimi, tekno kültür eğitimi gibi içerikleri işleme amacındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
16 Alan Gezisi 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürün tanımını yapabilmek Araştırma/Okuma
2 Sanatın görselliği hakkında bilgi sahibi olmak Araştırma/Okuma
3 Sanat, kültür bileşkesinde görsel kültürü konumlandırmak Araştırma/Okuma
4 Görsel kültür yönsemeleri hakkında analiz yapabilmek Araştırma/Okuma
5 Çağdaş iletişim teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
6 Çağdaş medya teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
7 Multi-medya ortamları ve pedagojik gerekçeler Araştırma/Okuma
8 Tekno-kültür ve sanat eğitimi ilişkisi Araştırma/Okuma
9 Ara sınav Araştırma/Okuma
10 Çoklu okuryazarlıklar ve görsel kültür ilişkisi Araştırma/Okuma
11 Çağdaş sanat eğitiminin dönüşümü için kültürel gerekçeler Araştırma / Okuma
12 Yeni kültürel ekolojiler ve görsel kültür Araştırma/Okuma
13 Postmodernist sanat eğitimi ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma
14 Sanat eğitiminde gelecek profilleri ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311292 Görsel sanatlar ile kültürün görsel yeni potansiyelleri arasındaki arasındaki farklılıkları kavrayabilmek
2 1311293 Kültürü görsel kültür aracılığıyla çözümleyen yeni bakış açıları hakkında bilgi sahibi olabilmek
3 1311294 Görsel kültürün okuryazarlık süreçleri için önemli görebilmek
4 1311295 Çağdaş kültüre ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilmek
5 1311296 Görsel kültürel vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek