Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS327 Deneysel Animasyon 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı Deneysel Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri incelenerek , entelektüel ve estetik açıdan daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)  Roberts, S. (2011). Character Animation Fundamentals: Developing Skills for 2D and 3D Character Animation. Boston: Focal Press. 2) Beiman, N. (2010). Animated Performance. AVA BookProduction Pte. Ltd. 3) Chong, A. (2008). Digital Animation. AVA Book ProductionPte. Ltd. 4) Subotnick, S. (2004). Animation in the home digital studio:Creation to distribution. USA: Focal Press. 5) Webster, C. (2005). Animation: The mechanics of motion.Indianapolis, Oxford ; Burlington, MA: Elsevier Focal Press. 6) Whitaker, H. J. (2002). Timing for Animation. U.K: Focal Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Deneysel Animasyonun tanımına yönelik kapsamlı bilgi verilir ve animasyon filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Canlandırma filmine yönelik deneysel yaklaşımlar yaratmanın yöntemleri araştırılır. Kurgu programlarından biri olan “Adobe Premiere” programı ağırlıklı olmak üzere, diğer programlarla ilgili de teknik bilgi verilir. Öğrencilerin çalışmalarında yaratmak istedikleri atmosferi ve fikri destekleyecek çözümler üzerinde çalışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 0 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneysel Animasyon hakkında bilgisinin verilmesi, dönemlik ders planının öğrenciye aktarılması Kurgu Montaj programları hakkında bilgilendirme. Literatür hazırlığı
2 Deneysel sinema tarihi, temsilcileri ve çalışmalarına dair sunum. Kurgu Montaj programları aracılığıyla proje oluşturma, kompozisyonlarla çalışma mantığı, arayüz tanıtımı. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Sunum hazırlığı
3 Senaryonun belirlenmesi ve Film konseptinin oluşturulması. Karakter tasarımlarına giriş.  Araştırma, inceleme
4 Karakter tasarımlarının sonlandırılması. Öykü Panosu (Storyboard) oluşturulması  Araştırma, inceleme
5 Canlandırmaya geçiş  Araştırma, inceleme
6 Canlandırma  Araştırma, inceleme
7 Canlandırma  Araştırma, inceleme
8 Canlandırma  Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Canlandırma  Araştırma, inceleme
11 Adobe Premiere programı üzerinde kurgu montajın gerçekleştirilmesi. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.  Araştırma, inceleme
12 Ses Kurgusunun gerçekleştirilmesi  Araştırma, inceleme
13 Proje değerlendirme ve birebir projeler üzerinde finalize etme süreci  Araştırma, inceleme
14 Film gösterimi ve sunumu  Araştırma, inceleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311402 Özgün canlandırma filmi oluşturma yöntemlerini tanımlayabilir.
2 1311403 Canlandırmalarını özgün canlandırma tekniği yöntemlerini kullanarak uygulayabilir.
3 1311404 Zamanlama, stüdyoda çalışma ve iş disiplinine sahip olabilir.
4 1311405 Ortaya çıkan filmi uygun şekilde gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek