Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin simge ve kavramla ilişki kurarak anlamlandırma yapabilmesini ve bu düşünsel yaratım sürecini plastiğe geçirebilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• PETERSON, Susan, PETERSON Jan (2009)Seramik Yapıyoruz, Karakalem Kitabevi Yayınları • IRVİNE Alex, Ceramic Sculpture: Making Faces: A Guide to Modeling the Head and Face with Clay Paperback – July 1, 2014 • Acero Raúl(2001) Making Ceramic Sculpture: Techniques, Projects, Inspirations, New York : Lark Books • LUCCHESİ Bruno, Modeling the Figure in Clay, A Sculptor’s Guide to Anatomy,Crown publishing Group, United States.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Düşünsel sürecin imgeye dönüşme aşamaları kazandırılır, mekanla ilişkilendirilir ve yaratma sürecinin forma geçiş aşamaları içeriklendirilir. Form, malzeme ve mekan ilişkisi seçilmiş örnekler üzerinden çözümlenir. Bu çözümlemelerin proje haline getirilmeleri ve malzemeye uygulanabilirlikleri ile bu oluşumun yapıta dönüştürülebilmesinin yolları kurulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 1 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramiğin tanıtılması, yapılmış seramik heykel örneklerinin incelenmesi. Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Seramik heykel yapımı teknik ve yöntemleri hakkında bilgilendirme. Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Seramik heykel tasarımı, değerlendirme ve yapılacak çalışmanın seçimi. Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Malzemenin hazırlanması, yapım tekniğinin belirlenmesi ve uygulama. Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Uygulamanın devamı. Seramik çamurunun doğal karakterinin ortaya çıkarılması Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Üretim yönteminin belirlenmesi ve seri üretim yöntemleri hakkında bilgilendirme. Proje Konusu belirleme
7 Kurutma yöntemleri ve bisküvi pişirimi Fırın rejimi hesaplama
8 Ara Sınav
9 Sırlı pişirim veya oksitleme çalışmalarının değerlendirilmesi Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Diğer seramik heykel yapım yöntemlerinin tanıtılması. Uygulama için hazırlık
11 Yeni çalışmanın tasarlanması Yapım yönteminin seçilmesi. Uygulama için hazırlık
12 Heykel üzerinde doku araştırması ve yapay doku. Uygulama için hazırlık
13 Pişirim ve patina çalışması. Uygulama için hazırlık
14 Yapılan işlerin dönem sonu değerlendirilmesi. Uygulama için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311854 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırır.
2 1311855 Yaşam boyu keşfetme davranışı kazandırır.
3 1311856 Sanatsal uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri kullanma becerisi kazandırır.
4 1311857 Teknik ve estetik ögeleri yapıta uygulama becerisi kazandırır.
5 1311858 Sanatsal yaratım sürecinde tanımlanmış bir hedef doğrultusunda konuyu kavrama, kavramsallaştırma, tasarlama, projelendirme becerisi kazandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek