Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS333 Medya Okuryazarlığı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Medya okuryazarlığı, yeni sanat eğitimi müfredatındaki “okuryazarlık” derslerinden biri olarak, medya yapımlarının özellikle çocuklar ve ergenler üzerindeki olumsuz etkilerini tanımayı, değerlendirmeyi, analiz etmeyi, yorumlamayı ve bazı kararlar vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Doç. Dr. Tarık Yazar, Dr. Öğrt. Üyesi Dr. Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul dersi yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 5. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Medya okuryazarlığı kursları arasında medya yapımları, arzu yapımları, multimedya ekipmanı, görsel kültür ve medya kültürü, kültürel yapımların görsel metinleri, medya tartışmaları, medya eleştirisi, medya analizleri, medya yorumları gibi içerikler yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya ve iletişim kavramları. Okuma
2 Görsel kültür ve medya üretimi. Okuma
3 Kültür üretimi olarak medya üretimi. Okuma
4 Görsel ve yazılı medyanın yeni eğilimleri. Okuma
5 Medya ve sanat dernekleri. Okuma
6 Medya yapımcısı olarak sanat eserleri ve sanatçılar. Okuma
7 Medya estetiği ve tüketici estetiği. Okuma
8 Görsel metin analizi Okuma
9 Ara Sınav
10 Görsel metin analizi ve kod ayrıştırma. Okuma
11 Medya tüketimi ve tüketim estetiği. Okuma
12 Küresel medyaya karşı yerel medya yapımları. Okuma
13 Multimedya ekipmanı ve metin yazarlığı. Okuma
14 Post prodüksiyon ve ilgili estetik. Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311700 Öğrenciler medya kavramlarını bilir.
2 1311701 Medya yapımlarının kültürel ve sanatsal yapımlar olarak tanımlanmasını tartışırlar.
3 1311702 Medya okuryazarlığının kültürel okuryazarlığa bağını tanımlarlar.
4 1311703 Çeşitli medya metinlerini analiz eder.
5 1311704 Medya estetiği ile ilgili yargılarda bulunurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek