Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS339 Batı Resim Sanatı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Batıya yönelik Düşünceler, sanatçılar, sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gombrich, E.H. 1986; Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Lynton, N. 1982; Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul. İpşiroğlu, N., M. 1991; Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, İstanbul. Tunalı, İ.1989; Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanatsal Düşünce, Avrupa Sanatında Dönemler ve Avrupa’da Sanat Akımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkellerde sanat, sanatın tanımı, türleri, ilkeleri. Sanatsal ve bilimsel bilgi, sanatsal düşünce, sanatsal üslup, sanatın amacı kavratılır. Araştırma, inceleme
2 Avrupa sanatı dönemleri ve akımlarına hakkında bilgi verme Erken Orta Çağ Avrupa sanatı, Orta çağ Avrupa sanatı (roman, gotik) Araştırma İnceleme
3 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
4 Resim, Heykel ve Mimaride Rönesans Sanatı Araştırma İnceleme
5 Resim, Heykel ve Mimaride Manierizm Araştırma İnceleme
6 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
7 Resim, Heykel ve Mimaride Barok, Rokoko Sanatı Araştırma İnceleme
8 Neoklasizm Araştırma İnceleme
9 Ara Sınav
10 XIX. yy ve sonrası sanat akımlarına giriş Araştırma İnceleme
11 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
12 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
13 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme
14 XIX. yy ve sonrası sanat akımları Araştırma İnceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311180 Sanat ve estetik kuramlarını bilir.
2 1311181 Avrupa sanatını ve dönemlerini kavrar.
3 1311182 Sanatta kurallı ve kural dışı tavırları yorumlayabilir.
4 1311183 Avrupa sanatı sanatçılarını tanır.
5 1311184 Avrupa sanat eserlerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek