Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste, göstergebilimi bir bilim dalı olarak, anlamsal çerçevesini, tarihsel gelişimini, türlerini ve uygulama alanında önemli aşamalarını ortaya koymaya ve genel anlamda, soyut bir bilim anlayışının günlük yaşamın anlaşılmasını kolaylaştıran bir düşünce dizgesine dönüşümü gösterilecektir. Göstergebilim, meraklı, içinde yaşadığı evrenin nasıl oluştuğu konusunda bir düşüncesi, bir imgesi olanlara insanlara yönelik bir bilim dalı olması nedeniyle, öğrencilerin çalışmaları ve uygulamaları üzerine yeni bir bakış açısı geliştirmesini sağlayacaktır. İletişim için göstergelere sahip olmak ya da onları tanımak yeterli değildir. Onları doğru yerde kullanmak, daha da önemlisi bir iletişim düzeneği içindeki görsel göstergeleri doğru anlayabilmek ve anlamlandırmak önemlidir ve gereklidir. Bu dersin temel amaçları arasında her türlü görsel iletişimdeki anlamlandırma sürecinde okuyucuya daha geniş bir bakış açısı ve kılavuzluk etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üy. Sadık ŞENER, Dr. Ögr. Üy. Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr. Ögr. Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pierre Guiraud, Çevirmen: Mehmet Yalçın, Göstergebilim, İmge Kitabevi,ISBN: 9789755330587 2. Doğan Günay, Alev Parsa, Görsel Göstergebilim, Es Yayınları, ISBN: 9786055664237 3. Semantik, Derleyen: Mark Richard, Çevirmen: Halil Kayıkçı, İtalik Yayınları, SBN: 9786059105118.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açık bir sistem olarak İnsan Literatür hazırlığı
2 Sanat; tasarım ve görsel kültür, tek boyutlu seçkin kültür, egemen kitle kültürü, popüler alt kültür Sunum hazırlığı
3 Dilbilim – Göstergebilim – Anlambilim Araştırma, inceleme
4 Gösterge; felsefi, mantık, estetik, sosyoloji ve işlev Araştırma, inceleme
5 Göstergeler ve tasarımda kullanımları Araştırma, inceleme
6 Anlam, anlamlama, yananlam Araştırma, inceleme
7 Tanım – Tasarım – Yapım Araştırma, inceleme
8 İşlev Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Biçim ve İlettiği bilgi Araştırma, inceleme
11 İnsan Makina Arakesiti Araştırma, inceleme
12 Tasarım Biçim Dili Araştırma, inceleme
13 Tasarımda Karmaşıklık ve Düzenlilik Araştırma, inceleme
14 Vandalizm ve Tasarım Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311194 Tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna getirdiği yeni yaklaşım ve açıklamalar ortaya koyar.
2 1311195 Dersin öğrenme çıktıları, tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna yeni yaklaşım ve açıklamalar getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek