Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS345 İç Mekan Tasarımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Çeşitli mimari özelliklerin tamamlayıcılıklarını, uyumlarını ve estetik yönsemelerini ön planda tutmak ve iç mekan kavramı üzerinde odaklanmak. Mekan uzaylarının tasarımsal ve estetik konular, içerikler ve hedefler ile örtüşebilecek projeler incelemek. Mobilya, mimari doku, insan algıları, renk analizleri, ışık, hareket, dinamizm ve denge gibi sanatsal, estetik, tasarımsal içeriklerin işlenmesi. Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010 2. Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009 3. Doğan Kuban ,Mimarlık Kavramları,Yem Yayın Ekim 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mekan tasarımı, işlevi, strüktürü, iç mimari çözümü, peyzaj düzenlemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve seçilen projenin dağıtımı Literatür hazırlığı
2 Analiz çalışması ile ilgili örnek sunum Sunum hazırlığı
3 Konut tasarımı. salon, yatak odası. 1/20. Araştırma, inceleme
4 Konut tasarımına devam Salon,Yatak Odası 1/20 çizimleri Araştırma, inceleme
5 Villa projesi için yer görülmesi. Villa kullanıcıları için fonksiyon şeması ve tasarımı Araştırma, inceleme
6 Konsept belirlenmesi, İç mekan organizasyonu Araştırma, inceleme
7 Tasarıma Başlanması Araştırma, inceleme
8 Mekan Tefrişleri Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Malzeme Seçimleri Araştırma, inceleme
11 1/20 Mutfak-Banyo-Y.O.-Salon Detayları ve Mobilya Detayları Araştırma, inceleme
12 Peyzaj Çalışması Araştırma, inceleme
13 Boyama ve Sunum Teknikleri Araştırma, inceleme
14 Sunum, Proje teslimi Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526785 Dersin seviyesinde iç mekan tasarımı yapar.
2 1526786 Ergonomik değerlendirmeler yapar.
3 1526787 Antropometrik değerlendirmeler yapar.
4 1526788 İç mekan tasarımına dair malzemeleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek