Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS351 Mobilya Tasarımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin içeriği öğrencileri mobilya tasarımı konusunda bilgilendirmenin yanında, mekân, kullanıcı ve mobilya kavramların arasındaki güçlü ilişkiyi çağımızın kullanım alanları çerçevesinde yorumlama becerisini kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin mevcut tasarım eğilimleriyle desteklenen tasarım senaryoları üzerinde kritikler desteği ile çalışmalar yapmalarını sağlar. Bu ders, öğrencilere mobilya tasarımıyla ilgili problemlerle başa çıkmaları için teknik ve yapısal beceriler kazandırmayı hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dal Fabbro, Mario, 1957, ‘How to build modern Furniture’. New York, USA: F. W. Dodge Coorporation. (1957). New Chairs: Innovations in Design, Technology, and Materials, Mel Byars Materials for Inspirational Design by Chris Lefteri Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition, Kimberly Elam Furniture in History: 3000 B.C. 2000 A.D (2nd Edition) (Hardcover), Leslie Pina Illustrated History of Furniture: From the Earliest to the Present Time (Paperback), Frederick Litchfield (Author) Design Meets Disability (Hardcover), Graham Pullin The Making of Design: From the First Model to the Final Product (Paperback), Gerrit Terstiege Greenhalgh, Paul. Quatations and Sources on Design and Decorative Arts. Manchester: Manchester University Pres •Sparke, Penny. A Century of Design. New York: Barron’s, 1998. Woodham, Jonathan M. TwentiethCentury Design. Oxford: Oxford University Pres, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrenme sürecinde yer alan bilgi, kavram, uygulama, analiz, sentez ve yorumlama gibi hiyerarşik bir yapı üzerine kurgulanmış olan bu dersin çıktıları, sınıf içi kritiklerde geliştirilir ve bu sonuçların final tasarım ürün ve sunumlarında görülebilmesi beklenir. Bu ders, öğrencileri çalışan bir prototip üretme sürecine yönlendiren iki ana proje üzerine temellendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş Okuma
2 ÇALIŞTAY 01 - Çalıştay 01'e giriş / Sunum 1: Mobilya Tasarımında Teknik Görünüşler ve Case Study Sunumu 01 / Ödev 1’in duyurulması Uygulama
3 ALIŞTAY 01 - Ödev 1’in teslimi ve üzerinde tartışma / Stüdyo kritikleri / Sunum 2: Mobilya Tasarımında Teknik Görünüşler / Ödev 2’nin duyurulması Uygulama
4 ÇALIŞTAY 01 - Ödev 2’nin teslimi ve hakkında tartışma / Stüdyo kritikleri / Sunum 3: Mobilya Tasarım Tarihi ve Teorisi Uygulama
5 ÇALIŞTAY 01 - Prototip yapımı ve kritikler Uygulama
6 JURY 01 - ÇALIŞTAY SERGİSİ 01 + Dönem Projesi Sunumu - Ödev 3'ün duyurulması Uygulama
7 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştau 02'ye giriş / Ödev 3’ün teslimi ve hakkında tartışma / Stüdyo kritikleri / Ödev 4’ün duyurulması / Sunum 4: Tasarım Metodolojisi Uygulama
8 ÇALIŞTAY 02 - Stüdyo kritikleri ve tasarımların geliştirilmesi Uygulama
9 ÇALIŞTAY 02 - Tasarımın sonlandırılması / Stüdyo kritikleri / Ara jürinin gerekliliklerinin duyurulması / Tasarımların geliştirilmesi ve prototip yapımı
10 ÇALIŞTAY 02 - Stüdyo kritikleri ve prototip yapımı Uygulama
11 ÇALIŞTAY 02 - Ön jüri Uygulama
12 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama
13 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama
14 ÇALIŞTAY 02 - Çalıştay ve prototip yapımı / Maket yapımı Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311677 Öğrenci, temel tasarım ilkelerini mobilya tasarım sürecinde kullanabilecektir.
2 1311678 Öğrenci, araştırma sürecinde verileri kolaylıkla belirleyebileyerek tasarımlara uyarlayabilecektir.
3 1311679 Öğrenci, form ile ilgili, işlevsel, detay ve teknik bazı önemli unsurları süreç içerisinde baştan sona özgüvenle kullanabilecektir.
4 1311680 Öğrenci, başlangıç fikir skeçlerinden üretim anına kadar karşılaşılabilecek sorunlara alternatifli çözüm önerilerini getirebilecektir.
5 1311681 Öğrenci, uygun ergonomik ve antropometrik datayı seçerek tasarıma entegre edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek