Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS411 Bilgi Felsefesi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu derste modern felsefeyi niteleyen ana konulardan bir tanesi olan bilginin neliği, türleri ve bu alandaki baskın felsefi tutumlar ele alınmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Denkel, Arda. Bilginin Temelleri. Felsefe. Ankara: Doruk Yayıncılık, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konular, Anglo-Amerikan gelenekteki felsefenin biçimlendirmesiyle uyum içinde ele alınacaktır. Arda Denkel'in kitabı ana sorunları anlamak üzere okunacak; Denkel’in bu çalışması, bilgi felsefesinde bir sorunun derinlemesine nasıl incelendiğine örnek olarak kullanılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 6 2 12
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Modern Düşünce Descartes Aydınlanma ve Algı
3 Genel Görüş Kuşkucu Uslamlamalar
4 Yalın Gerçekliğin Karşıçıkışı Locke'un Gerçekçi Deneyciliği: Tasarımcılık
5 Berkeley'in Eleştirileri Tasarımcılığın Yadsınması
6 Bilgi Kuramında Özdeksizcilik Algının Görüngücü Çözümlemesi
7 Duyu Verileri" ve "Yapılar" Görüngücülüğün Eleştirisi
8 Özdeksel Varlığın Görüngüsel Bilgisi
9 Ara Sınav.
10 Anlıksal Olgular Descartes ve Etkileşimcilik
11 Özdekçilik Anlıksal Olayların Doğası
12 Kişinin Özdeşliği Sorunu Süreklilik Kuramı
13 Süreklilik Yeterli midir?
14 Zorunlu Koşul

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310494 Öğrenci bilginin kaynağı ve türleri üzerine düşünebilecektir.
2 1310495 Öğrenci felsefe dışındaki alanlardaki bilgi anlayışlarını çözümleyebilir.
3 1310496 Öğrenci bilgi felsefesinin klasik modern felsefenin nasıl ana konusunu oluşturduğunu kavrayabilecektir.
4 1310497 Öğrenci modern filozofların bilgiye dair görüşlerini çözümleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek