Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS413 Sanat Psikolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Kültür süreciyle başlayan psişik değişimlerin sanatın gelişimine paralel birlikteliğinin ifade edilebilmesini, sanatın varlığından işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PINSOF, W.M.(Editor). Family Psychology: The Art of the Science.USA: Oxford Textbooks in Clinical Psychology, 2005 ARNHEIM, Rudolf; Görsel Düşünme, Çev:Rahmi Öğdül, Metis Yayınları, İstanbul,2012 BERGER, John; Görme Biçimleri, Çev:Yurdanur Salman, Metis Yayınları,2014 BAUDUIN, Pierre; Varoluşçuluk, Dost Yayınları, Ankara, 2006 BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000 CAMUS, Albert; Yabancı, Çev:Vedat Günyol, Can Yayınları, İstanbul,2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders plastik sanatlarla psikolojik açıdan genel bir bakış içermektedir. Öğrencilerin deneysel ve teorik estetiğin birbiri ile olan ilişkileri, farklı psikoloji ekollerinin nasıl ele alındığı gibi durumları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji Bilimine Genel Bakış, Psikoloji ve Sanat İlişkisi, Temel İlgi Alanı, Metodu
2 Sanat Psikolojisi Bağlamında Sanat Nedir?
3 Niçin Sanat?
4 Sanatta Algı Algı Alanı/Yetisi
5 Sanatta İlgi ve Yönlendirilmesi Süreçlerinde Sanatçı İzleği
6 Sanatta Yetenek Rol Model Olarak Sanatçı ve Toplum Algısı
7 Estetik Yargı Süreçlerinde Kaygı, Psişik Hal Yansımaları
8 Sanatın Toplumsal Tarihi ve Yansımaları Bağlamında Psikoloji ile İlişkisi
9 Yaratıcılık Süreçleri Sanatçı Niçin Yaratır?
10 Ara Sınav
11 Kentleşme Endüstrileşme Yabancılaşma Sanatın Metalaşması 19. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
12 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
13 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
14 Postmodernizm Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310510 Alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir
2 1310511 Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
3 1310512 Alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir
4 1310513 Çözümlemeli yorum yapma bilgisine sahiptir
5 1310514 Kendi çalışmalarını sorgulayıcı beceriye sahiptir
6 1310515 Çözümleyici ve eleştirel düşünceye sahiptir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek