Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Eleştirel sanat Pedagojisi dersi, sanat eğitiminin çağdaş örneklemlerinden biri olarak geleneksel anlamda estetik, sanat eleştirisi, sanat sosyolojisi vs. gibi birbirleriyle ilintili derslerin müşterek yapılarını bir araya getirerek, özellikle çağdaş sanat süreçlerinde değişken ve dinamik bağlamlarda izlemeyi, incelemeyi, çözümlemeyi, değerlendirmeyi, kişisel bakış açılarında içselleştirmeyi ve eleştirel yöntemler ile irdelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Porf.Dr.Metin EKER, Yrd.Doç.Dr. Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eleştirel Sanat Pedagojisi dersi, Sanat eserlerini genel anlamda geleneksel ve çağdaş olarak tasnif etmek özel anlamda ise akım, anlayış ve üslup olarak tasnif etmek; sanat tasniflerinin ve kategorik ele alışların genel niteliklerini incelemek; sanatsal üretim ve tüketim bağlamlarını kuramsal bileşkelerde görebilmek; sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki diyaloğun estetik ve diğer gerekçelerini belirlemek; okur-yazarlık (literacy) süreçlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek; eser eleştirilerini bağlamlaştırmak; okuryazarlığı eleştirel pedagojinin yöntemleri olarak değerlendirmek; örnek eser çözümlemeleri gerçekleştirmek, ve bunları eleştirel bakış açısı ve eleştirel pedagojik kapsamlar dahilinde incelemek, bu dersin içerikleri olarak sunulabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eserinin ontolojik gerekçeleri
2 Geleneksel sanat eserlerini tasnif ve tarif etmek
3 Çağdaş sanat eserlerini tarif ve tasnif etmek
4 Sanat eleştirisinin geleneksel yöntemlerinin incelenmesi
5 Sanat eğitimi ile eleştirel pedagojiyi birleştirme
6 Genel okur-yazarlık ve okuryazarlık örnekleri ile eleştirel pedagojiyi değerlendirme
7 Çok kültürcü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
8 Çok kültürlü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
9 Ara sınav
10 Çağdaş eğitim sistemleri, neoliberal eğitim sistemi ve eleştirel pedagoji ilişkisi
11 Eleştirel sanat eğitimi için gerekçeler
12 Eleştirel sanat eğitimi ve müfredat kapsamları
13 Çağdaş sanat eğitimi, postmodernist sanat eğitimi ve gelecekçi sanat eğitimi yönelimlerinde eleştirel sanat pedagojisi
14 Estetik ve eleştirel sanat pedagojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310534 Sanat anlayışlarını, sanatçı yönelimlerini ve eser karakterlerini eleştirel olarak tarif, tasnif ve takdir edebilir
2 1310535 Sanat eğitiminde yeni bir bağlam olarak eleştirel pedagojiyi düşünebilirler
3 1310536 Eleştirel sanat pedagojisini postmodernist sanat eğitimi ile temas ettirebilirler
4 1310537 Eleştirel sanat pedagojisini sanatsal üretim ve tüketim bağlamını bir okur-yazarlık süreci içinde yeniden konumlandırabilir ve açımlayabilir
5 1310538 Sanat ve estetik bağlamı yeni eleştirel yöntem ve değerlendirmeler ile kavrayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek