Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Endüstriyel cam üretim teknikleri ve üretim çeşitliliğinin kavramsal proje çalışmalarıyla incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Cam ve Çağdaş Tasarım İçindeki Yeri, Prof. Önder Küçükerman. 'Paşabahçe Ticaret Limited' Yayını, 1977, İstanbul • Tarihi Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık, Önder Küçükerman ve İpek Fitoz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları 808 • Endüstri Tasarımı, Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Prof. Önder Küçükerman, 'Yem Yayın', Yapı Endüstri Merkezi, 1996, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel Cam tasarımı ile ilgili teknik problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olabilme amaçlanmaktadır. Cam proje üretiminde tasarlama, planlama ve zaman yönetimini kavrayarak, tasarım ilkeleri kapsamında cam ürünler elde etmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
2 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
3 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
4 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
5 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
6 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
7 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
8 Araştırma projelerinin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
9 Ara Sınav
10 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
11 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
12 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
13 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526418 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1526419 Cam proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1526420 Endüstriyel cam üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1526421 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel cam tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1526422 Endüstriyel cam şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
16 79669 Fikir ve sınai mülkiyet hakları yetkinliği