Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS416 Anti Estetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Sanatın geleneksel ve çağdaş ayrımlarında estetiğin rolü, sanatsal dönüşümler ile organik bağının olup olmadığı, çağdaş sanatın estetik yeni kapsamları, meta estetik, data estetik, kitcsh estetiği, tüketim estetiği veya anti-estetik gibi yeni estetik türlerin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Yrd. Doç. Dr. Engin GÜNEY, Doç. Dr. Tarık YAZAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995, 2. BOZKURT, Nejat, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, SarmalYayınevi, İstanbul, 1998 3. CHRİS,Muray, 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009 4. ANTMEN,Ahu,20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık,İstanbul ,2008 5. GOMBRICH, E. H.,Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992 6. LYNTON,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991 7. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 8. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 9. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 10. ERHAT, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1988 11. FISCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, V Yayınları,Ankara, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çağdaş sanat estetiği ile sanatın yeni ilgi ve bağlamlardaki müşterekleri, günlük yaşam parselasyonu içinde estetiğin konumu, estetiğin etik, lojik ve pragmatik yeni içerikleri, tüketim estetiği, kent yaşamı ve kent estetiği gibi konular, ders içerikleri olarak gösterilebilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel sanatlar ve sanatta temsil içerikleri
2 20. yüzyıl Sanatında temsil ve estetik ilgi
3 Modern sanat ve modern estetik
4 Sanatta tasarım olgusu ve estetiğin tasarımsal kapsamı
5 Çağdaş sanat ve uzlaşım
6 Çağdaş sanatta yeni motivasyonlar
7 Çağdaş sanat motivasyonlarında estetiğin yeni rolleri
8 Kültür, sanat ve estetik eğitim üzerine tespitler
9 Ara Sınav.
10 Data estetiği
11 Meta estetiği
12 Kitsch estetiği
13 Tüketim estetiği
14 Anti-estetik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310142 Sanat ve estetik ilgiyi betimler
2 1310143 Sanatın ve estetiğin geleneksel ve çağdaş niteliklerinde ayrımları fark eder
3 1310144 Çağdaş sanatın endüstriyel nitelikleriyle ilgili tespitlerde bulunur
4 1310145 Çağdaş estetiğin sanattan kopan kavramları hakkında değerlendirmelerde bulunur
5 1310146 Anti-estetik kapsamları tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek