Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin seramik tasarımı eğitimi süresince edindiği donanım doğrultusunda arkeolojik seramik malzemenin restorasyonu ve konservasyonu konusunda temel teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Susan Buys, Victoria Oakley, Conservation and Restoration Of Ceramics, Routledge, 1996 • Ronald Cohn, RUSSELL Jesse, Conservation and Restoration of Ceramic Objects, Book on Demand, 2015 • WİLLİAMS, Nigel, Porcelain Repair and Restoration, University of Pennsylvania Press, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Arkeolojik seramik buluntu malzemelerin restorasyonu ve konservasyonunun nasıl yapılacağı konusunda teorik bilgilerin yanı sıra seramik formlar üzerinde bilgi ve beceri kazanmaları yönünde uygulamalı eğitim bu dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Amacı ve restorasyon-konservasyon terimlerinin açılımı Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Seramik eserlerin tanımı ve bozulma nedenleri Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Seramik eserlerin restorasyon - konservasyonunda izlenecek genel yöntemler.
4 Seramik eserlerin dönem ve özelliklerine göre incelenmesi.
5 Seramik eserler üzerinde uygulamalar.
6 Çini ve sırlı seramiklerde bozulma nedenleri, hatalı restorasyon uygulamalarından kaynaklanan bozulmaların incelenmesi.
7 Seramik yüzeyde "sağlamlaştırma," objenin zayıflamış olan fiziksel direncinin güçlendirilmesi.
8 Ara Sınav
9 Müze ve kazı buluntusu seramiklerde tasnif ve değerlendirme yöntemleri.
10 Müze, kazı ve su altı seramik buluntularına uygulanacak koruyucu önlemler.
11 Kazılarda çıkan seramik objenin bütünlüğünü bozmadan kaldırılması
12 Kaldırma ve taşıma yöntemleri
13 Kırık parçadan oluşan seramik objelerin geçici montaj ile birleştirilmesi.
14 Kırık parçaların yapıştırıcı ile birleştirilmesi. Eksik kısımların tamamlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310167 Seramik eserlerde bozulmaya yol açan etmenleri bilir.
2 1310168 Seramik eserlerde restorasyon ve konservasyon uygulama yöntemlerini öğrenir.
3 1310169 Seramik eserlerde mekanik ve kimyasal temizlik yapabilir.
4 1310170 Seramik eserlerde hasar ve bozulma tespiti yapabilir.
5 1310171 Koruma önerileri belirler ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek