Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

• Bu Derste çalışan bireylerin birbirleriyle ve iş kurumuyla olan ilişkisi, • işin kişilik üzerine etkisi, • işe uyum sorunları, • üretim tekniklerinin evrimi ve bunun toplumların değişimindeki yeri, • sanayi toplumlarının yapısının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR.Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ÖZKUL, M. 2008, Sanayi Sosyolojisi İsparta, Fakülte Kitabevi, 2- TÜRKDOĞAN.O. 1981, Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi, Ankara, Töre Devlet Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi bir çok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bütünlüğü açısından bunları toplumun yapısına göreli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır. Bir sanayi sistemini konu olarak inceleyen sanayi sosyolojisi, iş yerinin yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketliği, verimlilik, işçi işveren ilişkileri, sanayi ve toplum ilişkileri gibi konuları inceler. Sanayi Sosyolojisi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi sonuçlar ile pratikteki görünürlüklerini karşılaştırması yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji ve Sanayi sosyolojisinin temel kavramları
2 Toplumların Gelişmişlik göstergeleri
3 İş disiplinleri ve çalışanların görev ve sorumlukları
4 İş ve örgütlenme, örgüt psikolojisi
5 Sanayi ortamında çalışanların davranış formları
6 İş veren ve çalışma grupları arasındaki ilişkiler düzeni
7 Usta- Çırak ilişkileri
8 Sanayi- Sermaye İlişkisi
9 Ara Sınav
10 Sanayi toplumunda üretim ve bilgi dağılımı
11 Sanayi toplumu ile genel toplumun paydaşları
12 Sanayide planlama ve üretim organizasyonları
13 Sanayi toplumunda ham madde, mal ve hizmetler, ihtiyaçlar
14 Toplumsal ihtiyaçların sanayiye yansımaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527773 Sosyoloji ve sanayi sosyolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1527774 Sanayi toplumu ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki fark ve ortak yönleri bilir
3 1527775 Çalıştığı bir iş yerinde temel haklarını ve hukunu bilir
4 1527776 Sanayi bölgesinde sosyal araştırma yapabilir
5 1527777 Sanayi toplumu ile toplumsal gelişmişlik arasındaki ilişkileri, etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77795 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 77796 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 77797 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 77798 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 77799 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 77800 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 77801 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 77802 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 77803 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 77804 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 77805 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 77806 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 77807 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 77808 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 77809 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 77794 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek