Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS434 Sibernetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bilim, sanat ve teknoloji ilişkisinin dünü, bugünü. Bilim, bilgi sistem ve sistem analizleri. Sistemler, kendi kendini düzenleyen sistemler, çok elemanlı sistemler, makinalar, otomatlar, otomatik makinalar, bilgisayar teknolojileri, bellek sahibi makinalar, siborgler, robot teknolojileri, robot teknolojilerindeki son gelişmeler, sibernetik bilimsel analiz, sibernetik ve gelecek görüşleri içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üy. Sadık ŞENER, Dr.Öğr.Üy. Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr.Öğr.Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sibernetik Dünü, Bugünü, Yarını, Toygar Akman, Kaknüs Yayınları, 2003 • Sibernetik, Ayhan Songar, Yeni Asya Yayınları, 1979 • Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine, Norbert Wiener, 1965

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sibernetik, yalnızca "otomatik makineler yapımı" ile ilgilenmemektedir. Bu durunu daha da geliştirerek, "otomasyon sistemleri" ve "bilgi bankaları" aşamasına gelmekte ve oradan daha da ileri giderek makinelerle insanlar, makinelerle makineler arasındaki "bilgi alışverişi ve ayarlama durumlarını sağlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sibernetiğin Tanımlanması
2 Sistemlerin Tanımlanması
3 Sistem Tanımlama prensipleri
4 Yeryüzünde sistemin çalışması
5 Yeryüzünde sistemin çalışması
6 Hayvanlar alemindeki sistem analizi
7 Hayvanlar alemindeki sistem analizi
8 Grup ve İstatistiksel Mekanizmalar
9 Ara Sınav
10 Grup ve İstatistiksel Mekanizmalar
11 Beyin Dalgaları ve Kendini Örgütleyen sistemler
12 Bilgisayarlı makineler ve Sinir Sistemi
13 Sibernetik ve Psikopatoloji
14 Dönem Özeti

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312498 Bilim, sanat ve teknoloji ilişkisinin dünü,bugünü ve yarımnı bir araya getirecek sistemler oluşturur.
2 1312499 Bilimsel analiz, sibernetik ve gelecek görüşleri içermektedir.
3 1312500 Çok elemanlı sistemler, makinalar, otomatlar, otomatik makinalar, bilgisayar teknolojilerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2 2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek