Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Üretimde, hizmette ve anlayışta, ölçme ve deneylerde bir örnek standardın sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Standardizasyon ise; belirli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralların uygulamasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 2. Factory Inspection Procedures Harmonised Requirements, Harmonised Requirements, PERMANENT DOCUMENT CIG 021 3. Certification and Marks in Europe, A Study commissioned by EFTA, January 2008 4. ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification systems

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ekonomik, teknolojik ve sosyal değişmelerin etkisiyle Ürün ve hizmet üretiminde tüketicilerin farklı beklentileri kaliteli ürün ve hizmet ile karşılanmaktadır. Kalitenin çok boyutlu olmasından dolauyı Kalite kavramı kullanım amacına göre farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Kalite, yönetim bilimciler arasında müşteri tarafından istenilen özelliklere ve standartlara uygunluk olarak ifade edilen uygunluk kalitesi ve örgüt tarafından istenen tasarım özelliklerine ve standartlarına uygunluk olarak ifade edilen tasarım kalitesi sınıflaması da yapılmaktadır. Bu kapsamda, Kalitenin Bileşenleri, Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Kalite Sistemi, Kalite Gözetimi, Sertifikasyon ve Kalite Sistem Denetimi gibi unsurlar incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun tanımı ve gelişim süreci
2 Ulusal, bölgesel ve uluslararası standardı̇zasyon kuruluşları
3 Türkı̇ye’de yapılan standardı̇zasyon çalışmaları
4 Türkı̇ye’de yapılan belgelendı̇rme çalışmaları
5 Kalı̇tenı̇n tanımı ve kalite kontrol
6 Kalite yönetim sistemlerinde temel kavramlar: kalite kontrol, kalite güvence ve kalite ı̇yileştirme
7 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
8 Sertifikasyon
9 Vize Sınavı
10 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
11 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
12 Test Raporu Oluşturma
13 Sertifikasyon denetimleri
14 Dönemin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312511 Standardzasyonun konusunu, amaçlarını ve ı̇lkeleri kavranılacaktır.
2 1312512 Özelliklerine Göre Standartlar sınıflandıralacaktır.
3 1312513 Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar belirlenecektir.
4 1312514 Sertifikasyon çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek