Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBİ693 Böcek Beslenmesi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Böceklerin beslenme ile ilgili yapıları ve beslenmeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Oğuzhan Yanar

Önerilen Diğer Hususlar

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Entomoloji, Ali Demirsoy, 1999. Böcekler, Entomolojinin Ana Hatları, P.J. Gullan ve P.S. Cranston. Çeviri editörü:Ali Gök, 2012. Böcek beslenmesi ile yapılan bilimsel makaleler

Dersin İçeriği

Böceklerin ağız parçaları Böceklerin ağız tipleri Böceklerin sindirim sistemi böceklerle yapılan beslenme çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 3 30 90
21 Rapor Sunma 2 30 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Böceklerin genel özellikleri 1.hafta.pptx
2 Böceklerin ağız tipleri ve ağız parçaları 2. hafta.pptx
3 Böceklerin sindirim sistemi 1 3. hafta.pptx
4 Böceklerin sindirim sistemi 2 4. hafta.pptx
5 Böceklerin sindirim sistemi 3 5. hafta.pptx
6 Herbivor böceklere bitki sekonder maddelerinin etkisi 6. hafta.pptx
7 Parazitoidlere bitki sekonder maddelerinin etkisi 7. hafta.pptx
8 Bitkilerin biriktirdiği ağır metallerin herbivor böceklere etkisi 8. hafta.pptx
9 Böcek beslenmesi ile ilgili literatür inceleme 9. hafta.pdf
10 Böcek beslenmesi ile ilgili literatür inceleme 10 hafta.pdf
11 Böcek beslenmesi ile ilgili literatür inceleme 11.hafta.pdf
12 Böcek beslenmesi ile ilgili literatür inceleme 12. hafta.pdf
13 Böcek beslenmesi ile ilgili literatür inceleme 13. hafta.pdf
14 Böcek beslenmesi ile ilgili literatür inceleme 14.hafta.pdf
15 Vize
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341778 Böceklerin ağız parçalarını tanırlar.
2 1341779 böceklerin sindirim sistemini bilirler.
3 1341780 böcek beslenmesi ile ilgili literatür taramayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4
2 3 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek