Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EIST602 Statistical Theory II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kitle parametreleri hakkında bilgi edinme yöntemlerini öğretmek ve uygulamalarını yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Lisans düzeyinde istatistik ve bilgisayar programlama.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Hogg, R. V., McKean, J. W. And Craig, A. T. (2005). "Introduction to Mathematical Statistics" Sixth Ed., Pearson Prentice Hall. 2) Bain, L. J. and Engelhardt, M. (1992)" Introduction to Probability and Mathematical Statistics"Second Ed., PWS-KENT Publishing Company. 3) Sahoo, P. (2013) "Probability and Mathematical Statistics", Department of Mathematics University of Louisville Louisville, KY 40292 USA 4) Rice, J. A. (1995). Mathematical Statistics and Data Analysis. 2rd Ed., California: Wadsworth Publishing Co. 5) Bener, A.,(2002), "Matematiksel İstatistik", Cilt IIYıldız teknik Üniversitesi Vakfı Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kitle parametresi için Nokta ve Aralık Tahmini, Tek kitlede ortalama, Oran ve Varyan ile ilgili aralık tahminleri, İki kitlede Ortalalar farkı, Oranlar farkı ve varyans oranları ile ilgili aralık tahminleri, Hipotez Testi Teorisi ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 13 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 13 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
21 Rapor Sunma 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nokta Tahmin ve Aralık Tahmini
2 Kitle Ortalamasına İlişkin Güven Aralığı Tahmini
3 Oran Parametresi ve Varyans Parametresine Ait Güven Aralığı Tahmini
4 İki Grup Ortalama Farkı için Aralık Tahmini
5 İki Oran Farkı ve İki Varyans Oranı için Aralık Tahmini
6 Aralık Tahmini Üzerine Uygulamalar
7 Hipotez Testi Teorisi
8 Ara sınav
9 Basit Hipotezlerin Testi
10 Bileşik Hipotezlerin Testi
11 Olabilirlik Oran Testi
12 Hipotez Testi Uygulamaları
13 Hipotez Testi Uygulamaları (devam)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538438 Nokta tahmin ediciyi ve aralık tahminini bilir.
2 1538439 Tek kitlede parametrelerin güven aralığının oluşturulmasını bilir.
3 1538440 Parametrelerle ilgili hipotezlerin test edilmesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3
2 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3
3 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek